Vedení

Mgr. Martin Metelka

Ředitel školy

Telefon 575 750 330, 604 262 056
E-mail

reditel@mgvsetin.cz

Mgr. Anna Zgarbová

zástupce ředitele SZŠ a VOŠZ

Vedoucí učitelka studijní skupiny: 4.ZK

Telefon 575 750 343, 723 117 733
E-mail

anna.zgarbova@mgvsetin.cz

Mgr. Vladislav Válek

zástupce ředitele, ICT koordinátor

Třídní učitel: 2.B

Telefon 575 750 341, 608 139 390
E-mail

vladislav.valek@mgvsetin.cz

Mgr. Kateřina Haganová

Statutární zástupce ředitele, metodik prevence

Třídní učitelka: 4.B

Telefon 575 750 340, 603 242 700
E-mail

katerina.haganova@mgvsetin.cz