Organizace školního roku

2023/2024

Datum

Akce

28. srpna

Zahajovací porada

31.  srpna

Provozní porada

1. září

Maturitní zkoušky – podzim 2023

4. září

Zahájení školního roku

5. září

Burza učebnic (13:00)

6. – 15. září

Adaptační pobyty 1. ročníků

7. – 18. září

Sportovní kurz – Vltava, 3. ročníky, septima

28. září

Den české státnosti

9. října

Zasedání školské rady

26. - 29. října

Podzimní prázdniny

10. a 11. listopadu

Dny otevřených dveří

8. listopadu

Klasifikační porada (I. čtvrtletí)

14. listopadu

Rodičovské schůzky – 16.00 hodin

25. listopadu

Zdravotnický ples

30. listopadu

Maturitní zkoušky 2024 – přihlášky studentů

2. prosince

Stužkovací ples MGV

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny

bude upřesněno

Absolutoria VOŠ kombinovaná forma

bude upřesněno

II. blok odborné praxe SZŠ – 4. ročník

24. ledna

Uzavření klasifikace za I. pololetí

29. ledna

Klasifikační porada (I. pololetí)

31. ledna

Vydání výpisů z vysvědčení za I. pololetí

2. února

Pololetní prázdniny

9. února

Den otevřených dveří

19. - 25. února 

Jarní prázdniny

26. února

Zasedání školské rady

28. 3. – 1. 4.

Velikonoční prázdniny

bude upřesněno

Maturitní zkouška – PP AJ, PP M, PP ČjL

bude upřesněno

Maturitní zkouška – PP ŠJ, NJ, RJ, FJ

10. dubna

Klasifikační porada (III. čtvrtletí)

16. dubna

Rodičovské schůzky – 16.00 hodin

bude upřesněno

Přijímací zkoušky – 1. termín (obory G4 a PS)

bude upřesněno

Přijímací zkoušky – 2. termín (obory G4 a PS)

bude upřesněno

Přijímací zkoušky – 1. termín (obor G8)

bude upřesněno

Přijímací zkoušky – 2. termín (obor G8)

17. dubna

Uzavření klasifikace maturitního ročníku SZŠ

17. dubna

Klasifikační porada maturitního ročníku SZŠ

19. dubna

Poslední zvonění maturitního ročníku SZŠ

19. dubna

Vydání vysvědčení maturitnímu ročníku SZŠ

bude upřesněno

Maturitní zkouška – SZŠ – profilová zkouška – praktická

24. dubna

Uzavření klasifikace maturitního ročníku MGV

24. dubna

Klasifikační porada maturitního ročníku MGV

26. dubna

Poslední zvonění maturitního ročníku MGV

26. dubna

Vydání vysvědčení maturitnímu ročníku MGV

2. - 7. května

Maturitní zkouška – DD ČjL, DT CJ, DT M

bude upřesněno

Maturitní zkouška – ústní část

29. května 

Vydání maturitních vysvědčení

bude upřesněno

I. blok odborné praxe SZŠ – 3. ročník

bude upřesněno

Absolutoria VOŠZ a předání diplomů – denní forma

19. června

Uzavření klasifikace za II. pololetí

19. června

Klasifikační porada (II. pololetí)

20. června

Zahradní slavnost 2024

24. - 26. června

Projektové dny 2024

28. června

Vydání vysvědčení – 10.00 hodin

28. června

Závěrečná porada pedagogických pracovníků

1. 7. – 25. 8.

Dovolená ped. pracovníků

26. – 30. srpna

Přípravný týden

2. září 2024

Zahájení školního roku 2024/2025