Organizace školního roku

2021/2022

Datum

Akce

24. srpna

Zahajovací porada

25. – 27. srpna

Školení pedagogických pracovníků (Horní Bečva)

31.  srpna

Provozní porada

1. září

Zahájení školního roku

3. – 15. září

Sportovní kurz – Vltava, 3. ročníky, septima

6. září

Maturitní zkoušky – podzim 2021

6. – 15. září

Adaptační pobyty 1. ročníků

16. září

Burza učebnic

28. září

Den české státnosti

12. října

Zasedání školské rady

27. - 31. října

Podzimní prázdniny

5. a 6. listopadu

Den otevřených dveří

10. listopadu

Klasifikační porada (I. čtvrtletí)

11. listopadu

Rodičovské schůzky – 16.00 hodin

30. listopadu

Maturitní zkoušky 2022 – přihlášky studentů

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny

17. – 21. ledna

Absolutoria VOŠ kombinovaná forma

17. – 28. ledna

II. blok odborné praxe SZŠ – 4. ročník

24. ledna

Klasifikační porada SZŠ & VOŠZ (I. pololetí)

26. ledna

Klasifikační porada MGV (I. pololetí)

26. ledna

Uzavření klasifikace za I. pololetí

28. ledna

Den otevřených dveří

31. ledna

Vydání výpisů z vysvědčení za I. pololetí

4. února

Pololetní prázdniny

7. 2. - 13. 2.

Jarní prázdniny

22. února

Zasedání školské rady

12. dubna

Přijímací zkoušky – 1. termín (obory G4 a PS)

13. dubna

Přijímací zkoušky – 2. termín (obory G4 a PS)

13. dubna

Klasifikační porada (III. čtvrtletí)

14. – 18. dubna

Velikonoční prázdniny

19. dubna

Ředitelské volno (s výjimkou maturitního ročníku)

19. dubna

Maturitní zkouška – PP ČjL (začátek v 8.00)

19. dubna

Přijímací zkoušky – 1. termín (obor G8)

20. dubna

Maturitní zkouška – PP CJ, PP M (začátek 8:00)

20. dubna

Přijímací zkoušky – 2. termín (obor G8)

20. dubna

Uzavření klasifikace maturitního ročníku SZŠ

20. dubna

Klasifikační porada maturitního ročníku SZŠ

21. dubna

Rodičovské schůzky – 16.00 hodin

22. dubna

Poslední zvonění maturitního ročníku SZŠ

22. dubna

Vydání vysvědčení maturitnímu ročníku SZŠ

25. – 29. dubna

Maturitní zkouška – SZŠ – profilová zkouška – praktická

27. dubna

Uzavření klasifikace maturitního ročníku MGV

27. dubna

Klasifikační porada maturitního ročníku MGV

29. dubna

Poslední zvonění maturitního ročníku MGV

29. dubna

Vydání vysvědčení maturitnímu ročníku MGV

2. – 6. května

Maturitní zkouška – DD ČjL, DT CJ, DT M

16. - 20. května

Maturitní zkouška – ústní část (4.A, 8.AV, 4.ZA, 4.ZB)

23. - 27. května

Maturitní zkouška – ústní část (4.B, 4.C)

1. června 

Vydání maturitních vysvědčení

27. května – 24. června

I. blok odborné praxe SZŠ – 3. ročník

20. – 24. června

Absolutoria VOŠZ a předání diplomů – denní forma

22. června

Klasifikační porada MGV (II. pololetí)

24. června

Uzavření klasifikace za II. pololetí

27. června

Klasifikační porada SZŠ & VOŠZ (II. pololetí)

30. června

Vydání vysvědčení – 10.00 hodin

30. června

Závěrečná porada pedagogických pracovníků

1. 7. – 24. 8.

Dovolená ped. pracovníků

25. – 31. srpna

Přípravný týden

1. září 2022

Zahájení školního roku 2022/2023