Dokumenty

Název
Typ dokumentu
Určení
Datum
Velikost
Omluvný list SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.1 MB
Školní vzdělávací program – obor vzdělávání: Zdravotnický asistent
Dokumenty
Studenti
1. 9. 2021
2 MB
Školní vzdělávací program – obor vzdělávání: Ošetřovatel
Dokumenty
Studenti
1. 9. 2021
1.4 MB
Oznámení o zanechání vzdělávání SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Školní vzdělávací program – obor vzdělávání: Praktická sestra
Dokumenty
Studenti
1. 9. 2021
2 MB
Žádost o uvolnění z výuky (3 a více dnů) SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Posouzení zdravotního stavu - formulář SZŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o povolení předčasného odchodu z vyučování SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o individuální vzdělávací plán (IPV) SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.1 MB
Posouzení zdravotního stavu - formulář VOŠ
Formuláře a žádosti
Uchazeči
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o potvrzení o studiu pro studium v zahraničí
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.1 MB
Oznámení o zanechání vzdělávání VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o opakování ročníku SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o komisionální přezkoušení VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přerušení studia SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o opakování ročníku VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přestup / změnu oboru v rámci školy SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přestup na naši školu SŠ
Formuláře a žádosti
Uchazeči
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přerušení studia VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přijetí do vyššího ročníku SŠ
Formuláře a žádosti
Uchazeči
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přestup na naši školu VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Školní vzdělávací program pro osmileté gymnaziální vzdělávání
Dokumenty
Studenti
1. 9. 2021
2.5 MB
Žádost o přijetí do vyššího ročníku VOŠ
Formuláře a žádosti
Uchazeči
1. 9. 2021
0.2 MB
Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnaziální vzdělávání
Dokumenty
Studenti
1. 9. 2021
1.7 MB
Žádost o prodloužení termínu odevzdání absolventské práce VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o prodloužení zkouškového období VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o poskytnutí stipendia VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o uvolnění VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB