Kalendář

Probíhající a nadcházející akce

Lyžařský výcvikový kurz č. 1

Velké Karlovice; 2. ročníky MG a SZŠ

16. - 21. 1. 2022

Lyžařský výcvikový kurz č. 2

Velké Karlovice; 2.AV a 3.AV

30. - 4. 2. 2022

Uplynulé akce

Absolutoria VOŠZ

Absolutoria - Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma vzdělávání

18. 1. 2022

Krajské kolo matematické olympiády kategorie A

Štěpán Husa (8.AV), Viktor Gola (1.A)

11. 1. 2022

Astronomická olympiáda

vybraní studenti, P2

7. 1. 2022

Vánoční koncert pěveckých sborů

Srdečně vás zveme na vánoční koncert pěveckých sborů Masarykova gymnázia, SZŠ a VOŠZ Vsetín. V programu zazní moravské koledy v úpravě Michala Jelénka za doprovod...

19. 12. 2021

1.ZB - exkurze

Centrální sterilizace, ošetřovací jednotka

17. 12. 2021

Astronomická olympiáda

1.AV, 2.AV (zájemci), P3

17. 12. 2021

1.ZA - exkurze

Centrální sterilizace

16. 12. 2021

Okresní kolo Pythagoriády

Online, 3.AV (postupující ze školního kola)

8. 12. 2021

Školní kolo matematické olympiády kategorie A

kategorie A (3. a 4. ročník) 

7. 12. 2021

Okresní kolo Pythagoriády

Online, 1.AV a 2.AV (postupující ze školních kol)

7. 12. 2021

1. ZA - výchovně-vzdělávací exkurze

Vánoční tradice - Vsetín (3. hod.)

3. 12. 2021

Finále Logické olympiády

Viktor Gola (1.A), Míčovna Pražského hradu. Z důvodu epidemiologické situace přesunuto na květen 2022.

29. 11. 2021

Vernisáž výstavy "400 let od exekuce na Staroměstském náměstí"

Srdečně zveme na výstavu u příležitosti 400 let od exekuce na Staroměstském náměstí. Vernisáž výstavy proběhne 19. 11. 2021 na Dolním náměstí v 15:00 hod a naše š...

19. 11. 2021

Náboj Junior

zájemci – 3.AV, 4.AV

19. 11. 2021

Bobřík informatiky

1.AV, P2, P3

11. 11. 2021

Třídní schůzky

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhnou opět online v prostředí MS Teams. Součástí bude setkání s třídními učiteli, možné budou také individuální vide...

11. 11. 2021

Fyzikální náboj

vybraní studenti, učebna P2

5. 11. 2021

Překladatelská soutěž

vybraní studenti, učebna P2

3. 11. 2021

Šachový turnaj

školní kolo: aula, začátek v 9:00

2. 11. 2021

Pythagoriáda

1. a 2. vyučovací hodina: 1.AV – 4.AV

2. 11. 2021

Den stromů

ALCEDO ve spolupráci se studenty vsetínského gymnázia připravilo na pátek 22. října pro děti z mateřských a základních škol i veřejnost Den stromů. Konat se bude tradičně v Panské zahradě, přichyst...

22. 10. 2021

Literárněhistorická exkurze Praha

Datum: 19. 10. – 22. 10. 2021 Třída: 8.AV Pedagogický doprovod: Mgr. Markéta Dušková, PaedDr. Helena Kaločová

19. 10. 2021

Literárněhistorická exkurze Praha

Datum: 18. 10. – 22. 10. 2021 Třída: 4.B Pedagogický doprovod: Mgr. Kateřina Janků, Mgr. Vladislav Válek

18. 10. 2021

Přírodovědný klokan

kategorie Kadet (3.AV, 4.AV) kategorie Junior (1. a 2. ročníky)

13. 10. 2021

Literárněhistorická exkurze Praha

Datum: 11. 10. – 14. 10. 2021 Třída: 4.C Pedagogický doprovod: PhDr. Dagmar Pavlošková, Mgr. Dalibor Maruna

11. 10. 2021

Biologická exkurze – ZOO Zlín

Třída: 3.AV Pedagogický doprovod: Mgr. Renata Kamlerová, Mgr. Ludmila Vozáková

8. 10. 2021

pIšQworky

Školní kolo piškvorek, aula MGV. Organizuje Mgr. Hrnčiřík.

8. 10. 2021

zdravotnicko-literárně-historická exkurze Praha 4.ZA

Datum konání: 6.10. - 8.10.2021 Doprovod: Mgr. Drábková P., Mgr. Matějovská I.  

6. 10. 2021

Darování krve

Vsetínská nemocnice Organizuje: PaedDr. Vlasta Korabová

6. 10. 2021

Pokračování spolupráce s SPSŠ

Exkurze vybraných žáků MGV na SPŠS Vsetín a žáků SPŠS u nás na gymnáziu (laboratoře biologie a chemie).

6. 10. 2021

Literárněhistorická exkurze Praha

Datum: 5. 10. – 8. 10. 2021 Třída: 4.A Pedagogický doprovod: Mgr. Hana Studenská, Mgr. Miroslav Urubek

5. 10. 2021

Focení tříd MGV

V případě dobrého počasí proběhne focení tříd MGV. Další informace v suplování. 

30. 9. 2021

zdravotnicko-literárně-historická exkurze Praha 4.ZB

Datum konání: 29.9. - 1.10. Doprovod: Mgr. Štefková R., Mgr. Zgarbová A.

29. 9. 2021

Spolupráce s SPSŠ

Exkurze vybraných žáků MGV na SPŠS Vsetín a žáků SPŠS u nás na gymnáziu (laboratoře biologie a chemie).

29. 9. 2021

Český den proti rakovině

"Kytičkový den" - tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině

29. 9. 2021

Den české státnosti

Státní svátek

28. 9. 2021

Burza učebnic

Ve čtvrtek 16. září proběhne burza učebnic Začátek v 15.00, aula MGV. Organizuje Mgr. Válek

16. 9. 2021

Adaptační kurz 1.ZB

13. - 15 září, hájenka Semetín 1.ZB

13. 9. 2021

Adaptační kurz 1.C

13. - 15 září, Kohútka 1.C + Náhlá, Kamlerová

13. 9. 2021

3. kurz vodní turistiky - 3.C, 7.AV

11. - 15. září 2021 3.C, 7.AV

11. 9. 2021

Adaptační kurz 1.ZA

8. - 10 září, hájenka Semetín 1.ZA

8. 9. 2021

Adaptační kurz 1.B

8. - 10 září, Kohútka 1.B + Vozáková, Pavloušková

8. 9. 2021

2. kurz vodní turistiky - 3.B, 3.ZB

7. - 11. září 2021 3.B, 3.ZB

7. 9. 2021

Adaptační kurz 1.ZO

6. - 8. září, Kohútka 1.ZO

6. 9. 2021

Adaptační kurz 1.AV

6. - 8 září, hájenka Semetín 1.AV + Diblíková, Hanáková

6. 9. 2021

Adaptační kurz 1.A

6. - 8 září, Kohútka 1.A + Blahová, Schallner

6. 9. 2021

Maturitní zkoušky 2021 - podzim - ústní profilové zkoušky

 Začátek ve 14.00, učebna 335 (budova B).

6. 9. 2021

1. kurz vodní turistiky - 3.A, 3.ZA

3. - 7. září 2021 3.A, 3.ZA

3. 9. 2021

Maturitní zkoušky 2021 - podzim - didaktické testy státní části - ČJL

1. září, DT Český jazyk a literatura 13.30 spádová škola - SPŠS Vsetín

2. 9. 2021

Zahájení školního roku

Těšíme se na vás!

1. 9. 2021

Maturitní zkoušky 2021 - podzim - didaktické testy státní části - M

1. září, DT Matematika 12.15 spádová škola - SPŠS Vsetín

1. 9. 2021

Kalendář