Úřední deska


Probíhající veřejné zakázky

VZ/2021/01: Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín – Pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT
Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky

Technické specifikace 

Rozpočet

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem - prosinec 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským kraje

2. upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem - prosinec 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem - březen 2019

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem