Úřední deska

Veřejné zakázky

Momentálně neprobíhá žádná veřejná zakázka.

Nabízené pracovní pozice

učitel(ka) všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (M, Fy, Ikt)

učitel(ka) odborných předmětů pro SZŠ

 

Rozpočet

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31. 10. 2023)

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31. 12. 2022)

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31. 10. 2022)

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

Datová schránka 20230323 106_1999 Sb.

 

Oznámení o uložení písemnosti

Oznamuje, že osoby níže uvedené si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu nahlášenou škole jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Účastník řízení Č. jednací Datum zveřejnění Sejmutí dne (doručení)