Slavnostní předání diplomů VOŠ

3.ZD; Vsetínský zámek