Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae

Ve středu 23. června byly v Karolinu slavnostně předány ceny Univerzity Karlovy za rok 2020.

Slavnostního ceremoniálu se účastnil i bývalý absolvent našeho gymnázia pan Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc., kterému bylo předáno významné ocenění pro nejlepší vědce, a to výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae.

Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Video ze slavnostního předávání cen UK
(předávání ceny panu profesorovi přibližně v 1 h 17 min 40 s)

Srdečně gratulujeme k zisku tak významněho ocenění!