Viktor Gola ze třídy 1.A se stal vítězem krajského kola Matematické olympiády kategorie C!

V dubnu se ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo Matematické olympiády kategorií C a B pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol a gymnázií. Z naší školy se do krajského kola v kategorii C probojovali Viktor Gola z 1.A a Jan Hrňa a Tobiáš Václavek z kvinty. V kategorii B naši školu zastupoval Štěpán Řezníček ze sexty.

Viktor Gola ve své kategorii s přehledem zvítězil, když za svá řešení získal maximálních možných 24 bodů. Je třeba připomenout, že Viktor se účastnil i krajského kola kategorie A (určeného pro studenty 3. a 4. ročníků), kde získal 2. místo:)

V kategorii B byl také velmi úspěšný Štěpán Řezníček, který se stal úspěšným řešitelem a celkově se umístil na výborném 5. místě.

Všem studentům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších matematických úspěchů.

Za PK matematiky
Mgr. Martina Hanáková