Sešity pro primu

Žáci primy budou potřebovat do svých předmětů tyto sešity:

PRIMA - sešity Třídní učitelka - Mgr. Soňa Diblíková
Předmět Vyučující Sešit, popř. sešity
Český jazyk a literatura Diblíková

A5 linkovaný (524) 2x

A5 linkovaný (544) 2x

Anglický jazyk Korabová A5 linkovaný tenčí 2x
Anglický jazyk Rožnovják A5 linkovaný 524 (40 listů) 2x
Člověk a společnost Hanáková A5 linkovaný (544) 1x
Dějepis Helis A5 linkovaný (544) 1x
Zeměpis Zajíček A4 linkovaný silnější (444) 1x
Matematika Kinclová A4 nelinkovaný silnější (460) 2x
Fyzika Kamlerová A5 nelinkovaný silnější (560) 1x
Přírodopis Potocká A4 nelinkovaný silnější (440) 1x
A5 nelinkovaný tenký (520) 1x
Informatika Hanáková A5 nelinkovaný tenký (520) 1x
Informatika Kamlerová A5 nelinkovaný tenký (520) 1x
Hudební výchova Machalová notový sešit 20 listů (formát A4 nebo A5)
Výtvarná výchova Fabbri NE