Nabídka kurzu "Čtením ke kritickému myšlení"

Literature, Literacy, and Critical Thinking for Secondary Schools – Čtením ke kritickému myšlení pro střední školy

 

Ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež (www.ctm-academy.cz) nabízíme studentům 2. ročníku a sexty kurz Čtením ke kritickému myšlení.

Vedoucím kurzu bude stejně jako v loňském roce kolega Matthew Gammon a studenti se pod jeho vedením seznámí s různými literárními žánry, budou číst tradiční i méně tradiční texty, v angličtině budou také formulovat své myšlenky a diskutovat s ostatními – kritické myšlení, analýza informací a budování vlastního názoru, to je zastřešujícím cílem kurzu.

Setkání budou probíhat ve škole vždy po skončení výuky, a to nejvýše jednou za týden. Přesný čas a místo budou dohodnuty na základě počtu a možností přihlášených účastníků. Cena kurzu pro jednoho studenta je 1.500, - Kč (cena pro partnerské školy), trvání prosinec 2022–červen 2023.

V nejbližších dnech proběhne informační schůzka zájemců o účast v kurzu a následně samotné přihlašování. Veškeré další informace obdrží studenti od Vlasty Korabové (koordinátorka aktivit CTM na naší škole) nebo vedoucího kurzu Matthewa Gammona.

Vlasta Korabová

Další informace o kurzu naleznete také zde.