Postup do krajského kola Logické olympiády

 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup, schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.


Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo 162 studentů naší školy, kteří si tak porovnali své logické myšlení a samostatné uvažování se svými vrstevníky v rámci školy, Zlínského kraje i celé České republiky.


V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) celkem soutěžilo 26 368 řešitelů, z toho v našem kraji 1 510. V kategorii C (studenti středních škol) se do soutěže zapojilo 17 661 řešitelů, z toho v našem kraji 1 560.

 

Dkrajského kola si postup vybojovalo 16 studentů: 

Kategorie B: 

 • Metod Fiľo (2.AV)
 • Matouš Trefil (4.AV)
 • Edita Pavlíčková (1.AV)
 • Nora Babicová (1.AV)
 • Patrik Mikulík (1.AV)
 • Marek Petřek (1.AV)
 • Julie Pazdírková (4.AV)  
 • Jan Kostka (3.AV)
 • Kryštof Sívek (2.AV)

Kategorie C: 

 • David Halmazňa (8.AV)
 • Viktor Gola (2.A) 
 • Žofie Fiľová (5.AV)
 • Jakub Zádrapa (2.B)
 • Zuzana Pazderová (2.A)
 • Martin Anděl (2.A)
 • Vladimír Kincl (7.AV)

  

Krajské kolo se koná na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně v pátek 4. listopadu 2022.

Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole! 

Za PK matematiky
Mgr. Renata Kamlerová