Informace k podzimnímu termínu MZ 2022

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat v pracovních dnech od čtvrtka 1. září do pondělí 5. září 2022.

Časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2022 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto rozvrhu se didaktické testy uskuteční 1.–5. září 2022. Zkoušky se budou konat na spádových školách. Přesná adresa zkušebního místa bude uvedena na pozvánce k didaktickým testům společné části (pozvánky budou zpřístupněny 16. srpna 2022).

Spádová škola pro naše studenty bude letos SPŠS Vsetín.

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám 10. září 2022. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

 

Jednotné zkušební schéma didaktických testů v podzimním zkušebním období 2022

Zkoušky profilové části (ústní zkoušky) se budou konat v pondělí 5. září od 8.00. Místo konání zkoušek (učebna) bude upřesněno na konci srpna.