Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

II. kolo přijímacího řízení - OBOR OŠETŘOVATEL

Vloženo: 9.5.2019 | Zobrazeno: 351x
Vyhlášení II.kola přijímacího řízení oboru Ošetřovatel pro školní rok 2019/2020

Č.j. MGV/1377/2019

Ve Vsetíně dne 9. května 2019

 

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení

obor Ošetřovatel

 

Podle § 60 f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji II. kolo přijímacího řízení
do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 oboru vzdělání:

 

Kód

Obor vzdělání

Poznámka

Předpokl.počet příjímaných uchazečů

53-41-H/01

Ošetřovatel

tříletý učební obor

 20 žáků

 

 

Přihlášky do II. kola přijímacího řízení se podávají řediteli střední školy, a to do úterý
28. května 2019. Kritéria přijímacího řízení pro II. kolo jsou shodná s kritérii přijímacího řízení pro I. kolo a jsou k dispozici zde: Kritéria PŘ Ošetřovatel. (Velikost: 553.65 kB)

Přijímací zkoušky se nekonají.

 

 

Mgr. Martin Metelka

ředitel školy

 

 

DOKUMETY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Přihláška ke vzdělávání (Velikost: 245.44 kB)

Posouzení zdravotního stavu (Velikost: 275.04 kB)