Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Hlavní strana
 
 
Mapa webu
A
A
A

Projekt EU OP Životní prostředí - realizace úspor energie

Vloženo: 21.2.2019 | Zobrazeno: 282x
V roce 2017 byla na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín provedena rekonstrukce (zateplení a výměna otvorů).

Název projektu:

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín - realizace úspor energie

 

Registrační číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001580

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn, stropů a střechy. Dále došlo k výměně oken a dveří.

Celkové náklady:                  16 701 057,67 Kč

Celkové způsobilé výdaje:       9 091 924,26 Kč

Výše dotace:                          3 636 769,70 Kč (40 %)

 

 

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát a snížení emisí.

 

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie o 337,69 GJ/rok, tj. o 30,47 %, snížení emisí CO2 o 18,761 t/rok, tj. o 30,47 %, snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a vzhledu budovy.

 

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům organizace Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu. Včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy.

 

PŘED REALIZACÍ

PO REALIZACI