Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Termíny pro letní období 2018/2019

Vloženo: 23.1.2019 | Zobrazeno: 322x | Zatím neupraveno
Důležité termíny pro letní období školního roku 2018/2019.

Úhrada školného

  • nejpozději do 15. února – letní období
  • hradí se:

Převodem na účet č. 2133851/0100,

        v.s. 111+prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla,

        do poznámky uveďte Vaše jméno, příjmení, studijní skupina.

Zahraniční studenti pouze hotově na pokladně školy.

 

Dle § 15 odst.3 vyhl.10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání se při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

 


Uznání zkoušek a zápočtů

pro letní období – nejpozději do 15. února podat vyplněnou žádost, s vyjádřením vyučujících

  • žádost je k dispozici na webových stránkách školy

 


Zkouškové období

  • řádný termín: do konce června
  • 1. opravný termín: do konce srpna – po neúspěšném vykonání je nutno požádat ředitele školy o tzv. ředitelský termín – komisionální zkouška se koná v průběhu září
  • 2. opravný (ředitelský) termín: září

 

V případě, že nejsou do 30. 9. všechny zápočty a zkoušky vykonány, studium je ukončeno.


Prodloužení zkouškového období se povoluje pouze výjimečně, ze zvlášť závažných doložitelných důvodů, např. zdravotní důvody, vážná rodinná situace,..nikoli např. pracovní důvody

 


Smlouvy o odborné praxi

 

  • vždy alespoň týden před nástupem na odbornou praxi odevzdat na studijním oddělení k podpisu ředitele dvojí vyhotovení smlouvy (dle vzorů).

Studium nelze ukončit, přerušit zpětně.