Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Termíny pro zimní období 2018/2019

VOŠZ - Diplomovaná všeobecná sestra

Termíny pro studenty VOŠ

ZIMNÍ OBDOBÍ

 

Zkouškové období

 

  • řádný termín:                     do konce ledna
  • opravný termín:                  do konce února                                                                   po neúspěšném vykonání je nutno ihned požádat ředitele školy o tzv. ředitelský termín – komisionální zkouška se koná v průběhu března
  • opravný (ředitelský) termín: do konce března

 

V případě, že nejsou do 31. 3. všechny zápočty a zkoušky vykonány, studium je ukončeno.


 

Prodloužení zkouškového období se povoluje pouze výjimečně, ze zvlášť závažných doložitelných důvodů, např. zdravotní důvody, vážná rodinná situace,..nikoli např. pracovní důvody


 

Uznání zkoušek a zápočtů

  • pro zimní období – nejpozději do 30. září podat vyplněnou žádost, s vyjádřením vyučujících
  • žádost je k dispozici na webových stránkách školy

 

Úhrada školného

  • do 15. října,
  • do 15-ti dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí.
  • hradí se:

Převodem na účet č. 2133851/0100 částka 1 500,- Kč

v.s. 111+prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla,

do poznámky uveďte Vaše jméno, příjmení, studijní skupina.

Zahraniční studenti pouze hotově na pokladně školy.

 

Dle § 15 odst.3 vyhl.10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání se při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.


 

Smlouvy o odborné praxi

  • vždy alespoň týden před nástupem na odbornou praxi odevzdat k podpisu ředitele ve dvojím vyhotovení smlouvy (dle vzorů) na studijní oddělení VOŠZ.

 

Studium nelze ukončit, přerušit zpětně.