Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Hlavní strana
 
 
Mapa webu
A
A
A

Výsledky přijímacího řízení 2018

Vloženo: 26.4.2018 | Zobrazeno: 9603x
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku jsou již zveřejněny.

Čtyřleté gymnázium - výsledky (Velikost: 489.45 kB)

Osmileté gymnázium - výsledky (Velikost: 446.43 kB)

Zdravotnický asistent -výsledky (Velikost: 435.19 kB)

Výsledkové listiny se budou pravidelně aktualizovat.

Chyba v ohodnocení jedné úlohy z ČJ, kterou způsobil Cermat, nemá vliv na seznam přijatých uchazečů do osmiletého studia. Dalibor Sedláček

Přijatí uchazeči

Nejprve přijměte prosím naše blahopřání k přijetí. Na základě zveřejněného pořadí odevzdají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků tj. do 16. května 2018 svůj zápisový lístek řediteli Masarykova gymnázia a Střední zdravotnické školy.

Všem budou zaslány informace o úvodních rodičovských schůzkách, přihlášky ke stravování a další dokumenty. Budoucí studenti čtyřletého gymnázia budou pozváni na rozřazovací testy z anglického jazyka a případně německého jazyka pro jejich zařazení do odpovídající jazykové úrovně.

Pokud preferujete jinou školu, kam tedy dáte svůj zápisový lístek, sdělte nám prosím tuto informaci co nejdříve – telefonem: 575 750 333 nebo emailem: posta@mgvsetin.cz. Umožníte tím přijetí dalších nepřijatých uchazečů na odvolání.

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatým žákům bude vydáno Rozhodnutí o nepřijetí, které si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout v kanceláři školy ve středu 2. května od 7.30 do 16.00 hodin a ve čtvrtek 3. května od 7.30 do 14.00 hodin.

Nevyzvednuté Rozhodnutí budou rozeslána doporučenou poštou ve čtvrtek 3. května 2018 odpoledne.

Všem nepřijatým uchazečům doporučuji podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a to do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitele Masarykova gymnázia a Střední zdravotnické školy.

Všichni zákonní zástupci mají podle §38 Správního řádu právo nahlédnout do spisu, který obsahuje veškerou dokumentaci přijímacího řízení včetně vyhodnocení testů. Nahlížení do spisu bude možné v pracovní době studijního oddělení – tj. od 7.30 do 15.00 hodin. Z důvodu přípravy všech dokumentů nás prosím informujte předem prostřednictvím Žádosti o nahlížení do spisu.

Odvolání - vzor (Velikost: 12.98 kB)

Nahlížení do spisu - vzor žádosti (Velikost: 13.11 kB)

 

Informace pro přijaté uchazeče

Poštou jste obdrželi informace o konání rodičovských schůzek, přihlášku ke stravování a osobní dotazník. Tyto dokumenty doneste prosím na úvodní rodičovské schůzky, kde bude probíhat i focení na ISIC karty – studijní průkazy.

 

Studenti čtyřletého gymnázia obdrželi i přihlášku na studium druhého cizího jazyka a výběr druhu estetické výchovy, které odevzdají v úterý dne 29. května v 14.00 hodin na rozřazovacích testech z anglického a následně německého jazyka. Náhradní termín je v pondělí 4. června od 15.00 hodin.

 

Rodičovské schůzky a focení studentů

              16.00 hodin – aula Masarykova gymnázia

Osmileté gymnázium                   středa                 6. června

Čtyřleté gymnázium                    čtvrtek                7. června

 

              16.00 hodin – aula SZŠ a VOŠZ

Zdravotnický asistent                  úterý                 19. června

Ošetřovatel                                 úterý                19. června