Mensa ČR

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Ocenění pedagogických pracovníků - MUDr. Petr Mičulka

Rada města Vsetín udělila…

…..ocenění  v  rámci  „Oceňování pedagogických  pracovníků  škol  a  školských zařízení
na území města Vsetín“ za rok 2017. Ocenění získal i MUDr. Petr Mičulka. Byl navržen MG, SZŠ a VOŠ zdravotnickou ve Vsetíně. A jak to vidíme?

     Ne  každému  se  podaří  souběžně  působit  ve  dvou  pomáhajících  profesích.  Jde
o obdivuhodný moment, být téměř 35 let lékařem na patologii, z toho necelých 19 let primářem patologie a téměř stejně dlouhou dobu, a to 34 let učitelem, v tomto případě podílet se na odborném vzdělávání sester. Primář Petr Mičulka vyučuje na zdravotnické škole ve Vsetíně od roku 1984, zpočátku na střední zdravotnické škole, se vznikem vyššího odborného vzdělávání na vyšší odborné škole zdravotnické v denní formě vzdělávání a následně i v kombinované formě, a to až doposud. Od roku 2012 participuje i na výuce všeobecných sester a porodních asistentek na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Společně s vyučujícími zdravotnické školy tvořil v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu „Úspěšný žák“ výukové materiály, kromě toho zastával pozici garanta odborných textů.

     Dokladem jsou nejenom výsledky evaluačních hodnocení studentů, ale i my kolegové učitelského sboru jsme jeho žáky.

   Jaké nadpisy by mohly mít kapitoly v posouzení osobnosti primáře - učitele Petra Mičulky za 34 let z pohledu studentů a kolegů zdravotnické školy: dominují vysoká odborná i lidská profesionalita, logická analýza, zdravá realita, životní nadhled, vstřícný, kooperativní pedagogický přístup, avšak s jasnými pravidly a zásadami pro zachování vědomostního standartu sester. Pokora k životu, úcta k výkonu a férovosti, pochopení pro chybu,  ocenění  pracovitosti.  Slovo optimismu  pro každého, kdo  to potřebuje, ať  už si
o něho požádá nebo ne. Pomocná ruka podaná tak, aby ukázala cestu z problému nebo přivedla na práh vědění. To vše je umocněno velkým literárním přehledem, smyslem pro hudbu, zájmem o turistiku.

     Vážíme si jeho aktivity, protože ačkoliv jsme byli, ať už ve škole nebo na pracovištích, tak stále jsme jeho žáky. Předává nám, kolegům, studentům vsetínských škol i veřejnosti v rámci odborných exkurzí na oddělení, konzultačních činností, přednášek i diskuzí vědomosti a své zkušenosti.

     Pedagogické  působení vzbuzuje,  podněcuje  a posiluje  i ve svých spolupracovnících
na patologickém oddělení. Vyučují na vsetínské zdravotnické škole denní i kombinovanou
formu studia. 

Na závěr lze říci, kromě své profese je 34 let věrný vzdělávání sester ve vsetínském regionu.