Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Výsledky přijímacího řízení VOŠ

Vloženo: 7.3.2018 | Zobrazeno: 5429x | Zatím neupraveno
Výsledková listina přijímacího řízení VOŠZ - 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení VOŠZ

DENNÍ FORMA STUDIA

Výsledková listina 1.kolo - denní (Velikost: 0.98 MB)

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Výsledková listina - 1. kolo - kombinovaná (Velikost: 2.08 MB)

 

Bližší informace:

email: szs@mgvsetin.cz

telefon: 575 750 344 (78)

 


 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku VOŠZ pro školní rok 2018/2019

Podle § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pro školní rok 2018/2019 pro tyto obory:

 

Kód Obor Forma Předpokládaný počet přijatých uchazečů
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra denní (3-leté) 40
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná (3,5-leté) 35

 

Přihlášky ke vzdělávání do 1. ročníku podávají všichni uchazeči dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání řediteli Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, a to do 31. května 2018.
Kritéria a ostatní dokumenty níže. 

V rámci přijímacího řízení hradí uchazeči administrativní poplatek 200,- Kč. (podklady k platbě viz kritéria)


 

Přijímací řízení do vyššího ročníku - zkrácená forma studia VOŠZ                    pro školní rok 2018/2019

Na základě pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole
ve vzdělávacím programu diplomovaná všeobecná sestra pro přijetí do vyššího ročníku než prvního vyhlášeným MŠMT dne 1. září 2017 pod č.j.MSMT-21041/2017-1 vyhlašuji přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku.

Až v případě přijetí do 1. ročníku budou zájemci zařazeni do přijímacího řízení do vyššího ročníku. Přepokládaný počet přijímaných studentů z prvního ročníku:

 

Kód Obor Forma  Předpokládaný počet přijatých
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra denní - zkrácená (2 roky) 20
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná - zkrácená (2,5 roku) 20

 

Žádost o přijetí do vyššího ročníku podávají uchazeči současně s přihláškou ke vzdělávání do 1.ročníku řediteli Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, a to do 31. května 2018.

Kritéria a ostatní dokumenty níže. 


 

Kritéria přijímacího řízení a ostatní dokumenty

Vyhlášení přijímacího řízení:

Vyhlášení přijímacího řízení VOŠZ (Velikost: 369.27 kB)

 

Kritéria přijímacího řízení:

Kritéria PŘ do 1. ročníku DENNÍ (Velikost: 445.65 kB)

Kritéria PŘ do 1. ročníku KOMBINOVANÁ (Velikost: 446.36 kB)

Kritéria PŘ - ZKRÁCENÁ FORMA STUDIA (Velikost: 509.52 kB)

 

Přihlášky: 

Přihláška ke studiu VOŠ.pdf (Velikost: 92.78 kB)

Přihláška ke studiu VOŠ.xls (Velikost: 48.5 kB)

Posouzení zdravotního stavu - příloha přihlášky (Velikost: 381.37 kB)

Čestné prohlášení - příloha přihlášky KOMBINOVANÉ (Velikost: 369.78 kB)

   (pouze pro uchazeče, kteří nemohou doložit potvrzení od zaměstnavatele - zánik organizace, OSVČ,..)

Žádost o přijetí do vyššího ročníku (Velikost: 360.24 kB)

 


Bližší informace k přijímacímu řízení

  • email: szs@mgvsetin.cz
  • telefon: 575 750 344, 575 750 378
  • kontaktní osoba: Jana Novosadová, studijní oddělení, dv.č.19, 1.patro          budovy SZŠ a VOŠZ