Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Poradenství a konzultace

Vloženo: 12.8.2016 | Zobrazeno: 6828x |


Výchovné a kariérové poradenství / Prevence rizikového chování

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je výchovný poradce.

Každý výchovný poradce je vázán mlčenlivostí v osobních záležitostech žáků. Pokud přesto váháte obrátit se na nás přímo, máte k dispozici schránku důvěry, kterou najdete u kabinetu VP (vedle knihovny).

 

Výchovný poradce - PhDr. Šárka Sedláčková

budova gymnázia

kontakt: 575 750 373 

email: sarka.sedlackova@mgvsetin.cz

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2019/20

Po:  13. 30 – 14. 15

St:  12. 40 – 14. 15

Čt:  10. 55 – 11. 14

Lze také v jiném termínu po osobní domluvě

 

 Výchovný poradce

 1. a)  poskytuje individuální poradenskou  pomoc při:
 • řešení osobních, sociálních, studijních a dalších problémů, 
 • volbě vhodných metod a technik učení,
 • problémech s šikanou či kyberšikanou,
 • psychosomatických potížích (poruchy koncentrace, zhoršení paměťových schopností, poruchy spánku aj.),
 • diagnostice a řešení specifických poruch učení a chování (dysortografie, dyslexie, dysgrafie, ADHD),
 • volbě další profesní dráhy  (diagnostika, individuální předpoklady).
 1. b)    pracuje s třídními kolektivy:
 • v případě potřeby ze strany vyučujících, ale i na žádost žáků,
 • jsou řešeny problémy v třídních kolektivech (vztahy, možnosti změny) – skupinová a komunitní práce.
 1. c)  podává žákům a jejich rodičům informace:
 • o přijímacím řízení na našem gymnáziu, možnostech studia,
 • o řešení problémů spojených s integrací dětí se specifickými poruchami učení na gymnáziu (ve spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín, třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů),
 • o možnostech stanovení individuálních vzdělávacích plánů.  

Výchovný poradce v případě potřeby spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, s privátními psychology, s  lékaři, sociálním odborem MÚ ve Vsetíně, Úřadem práce a dalšími institucemi.

 

Kariérový poradce pro 1. – 4. ročník – Mgr. Jana Kinclová

budova gymnázia  

kontakt : 575 750 373 

email: jana.kinclova@mgvsetin.cz

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2019/20

Po:  12. 40 – 13. 25

Út:  12. 40 – 14. 15

St:  11. 50 – 12. 35

 

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a  volby zaměstnání.

 • Po celou dobu studia má každý student možnost individuální konzultace ohledně výběru volitelných předmětů na gymnáziu a také vzhledem k dalšímu studiu na vysoké škole. Kariérový poradce pečlivě a kvalifikovaně zvažuje individuální předpoklady a možnosti každého uchazeče,
 • provází studenty po celou dobu studia při volbě budoucí profesní dráhy,
 • poskytuje veškeré informace o možnostech studia na vysokých školách, vyšších odborných školách nebo jiných vzdělávacích institucích,
 • spolupracuje s vysokými školami - organizuje přednášky a prezentace zástupců jednotlivých vysokých škol v prostorách gymnázia,
 • organizuje exkurze do firem a podniků,
 • zajišťuje stáže studentů na vysokých školách,
 • poskytuje informace při podávání přihlášek na všechny typy škol.

 

Dokumenty k výchovnému poradenství:

STRATEGIE PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 (Velikost: 742.76 kB)

 


Metodik prevence - Mgr. Kateřina Haganová

budova gymnázia

kontakt: 575 750  340

email: katerina.haganova@mgvsetin.cz

 

Metodik prevence:

 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost,
 • sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy projevy rizikového chování žáků, navrhuje opatření k včasnému odhalení těchto rizik a řešení vzniklých problémů,
 • poskytuje informace z oblasti prevence,
 • spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi zabývajícími se prevencí,
 • poskytuje kontakty na odborníky.

Konzultace kdykoliv dle osobní domluvy.


Preventivní program školy:

Preventivní program MGV, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín 2018 - 2019 (Velikost: 0.97 MB) (Velikost: 0.97 MB)

Preventivní program - přílohy 2018 - 2019 (Velikost: 1.07 MB) (Velikost: 1.07 MB)

 

Preventivní program MGV, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín 2017 - 2018 (Velikost: 0.97 MB) (Velikost: 0.97 MB)

Preventivní program - přílohy 2017 - 2018 (Velikost: 1.08 MB) (Velikost: 1.08 MB)

 

Preventivní program MGV, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín 2016 - 2017 (Velikost: 1.21 MB) (Velikost: 1.21 MB)

Preventivní program - přílohy 2016 - 2017 (Velikost: 918.83 kB) (Velikost: 918.83 kB)

 

Preventivní program MGV, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín 2015 - 2016 (Velikost: 1.21 MB) (Velikost: 1.21 MB)

Preventivní program - přílohy 2015 - 2016 (Velikost: 925.2 kB) (Velikost: 925.2 kB)