Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Výroční zprávy

Vloženo: 8.9.2016 | Zobrazeno: 8167x |

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy
(Vyhláška č. 15/2005 Sb.)

I.      Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:

 1. základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
 2. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
 3. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
 4. údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,
 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
 10. základní údaje o hospodaření školy,
 11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
 12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
 13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
 14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

 

II.    Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

 

Výroční zpráva 2019/2020 (Velikost: 1.32 MB)

Výroční zpráva 2018/2019 (Velikost: 5.1 MB)

Výroční zpráva 2017/2018 (Velikost: 4.7 MB)

Výroční zpráva 2016/2017 (Velikost: 2.29 MB)

Výroční zpráva 2015/2016 (Velikost: 2.2 MB)

Výroční zpráva 2014/2015 (Velikost: 1.63 MB)

Výroční zpráva 2013/2014 (Velikost: 2.32 MB)