Mensa ČR

Partneři
Kotva
Hlavní strana
 
 
Mapa webu
A
A
A

Vyhlášení voleb školské rady

Vloženo: 29.10.2017 | Zobrazeno: 694x
v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Volebním řádem školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem vyhlašuji volby do Školské rady Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín

funkční období školské rady 1. ledna 2018 – 31. prosince 2020

 

Volební komise:

Mgr. Vladislav Válek

Mgr. Soňa Stiborová

Mgr. Daniela Bělíková

 

Počet členů školské rady volených pedagogickými pracovníky:                                          2

Počet členů volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty:    2

 

Termín pro podání návrhů:    10. listopadu 2017

Místo pro podání návrhů:      kancelář Masarykova gymnázia Vsetín, kancelář SZŠ a VOŠZ Vsetín

Návrh musí obsahovat (nominační lístky jsou ke stažení na konci článku)

-          jméno kandidáta

-          adresu, email a telefon kandidáta

-          písemný souhlas s kandidaturou

-          jméno, kontaktní údaje a podpis navrhovatele

 

Termín voleb – pedagogičtí pracovníci                     15. listopadu 2017 – od 7.00 do 22.00 hodin

Způsob voleb:             elektronicky prostřednictvím učitelského profilu v Bakalářích

 

Termín voleb – zákonní zástupci a zletilí žáci                       16. listopadu – 21. listopadu 2017

Způsob voleb:             elektronicky prostřednictvím rodičovského profilu u nezletilých žáků resp. žákovského profilu u zletilých žáků a studentů

 

Vyhlášení výsledků:                       22. listopadu 2017

 

Ve Vsetíně dne 28. října 2017 

Mgr. Dalibor Sedláček, ředitel školy

 

Vyhlášení voleb (Velikost: 385.55 kB)

Volební řád (Velikost: 206.63 kB)

Nominační lístek - rodiče, zletilí žáci a studenti VOŠ (Velikost: 1.33 MB)

Nominační lístek - pedagogočtí pracovníci (Velikost: 1.33 MB)

Citace ze školského zákona (Velikost: 343.3 kB)