Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Povinné informace

Vloženo: 8.9.2016 | Zobrazeno: 12259x |

Informace zveřejňované o povinném subjektu - základní informace o škole
(v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb. a vyhlášku 442/2006 Sb.)

 

Název školy

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Právní forma

příspěvková organizace

Statutární orgán

Mgr. Martin Metelka, ředitel školy

Statutární zástupce ředitele

Mgr. Kateřina Haganová

Zřizovatel

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín     tel. +420 577 043 111; htpp://www.kr-zlinsky.cz

Adresa

Tyršova 1069, 755 01 Vsetín

Kontaktní údaje

575 750 300 (spojovatelka)

Kontaktní osoba

575 750 333 – studijní oddělení MGV – Dana Macíková

 

575 750 344 – studijní oddělení SZŠ a VOŠZ – Jana Novosadová, DiS.

Kontaktní adresa

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Tyršova 1069, 755 01 Vsetín

Internetová stránka

http://www.mgvsetin.cz

ID datové schránky

mumvtbm

Elektronická adresa školy

posta@mgvsetin.cz

Bankovní spojení

Komerční banka a.s., pob. Vsetín

Číslo účtu

2133851 /0100

Identifikátory organizace

 

00843351

DIČ

CZ00843351, jsme plátci DPH

RED IZO

600018113

Gymnázium a SZŠ IZO

000843351

Vyšší odb. škola IZO

110031253

Školní jídelna IZO

103120211     

   

Celkové kapacity

 

Střední škola

910 žáků

Vyšší odborná škola

150 studentů

Školní jídelna

1150 strávníků

   

Dokumenty školy:

Viz menu Základní dokumenty.

Formuláře

Viz menu Ke stažení.

Žádosti o informace a další podání

Žádosti o informace se podávají

ústně, písemně na adresu školy nebo emailem

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek prostřednictvím ředitele školy u

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201

Nejdůležitější používané předpisy

Školský zákon

Správní řád

Úhrady za poskytování informaci

Sazebník za poskytování informací 

Výroční zprávy školy

 Viz menu Výroční zprávy