Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Přihláška ke studiu, odvolání

Vloženo: 12.8.2016 | Zobrazeno: 7690x |

Přihlášky ve formátu .xls (excel). Nutno vyplnit obě strany (listy) vytisknout je pokud možno oboustranně. Přihlášky jsou připraveny pro uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušku na naší škole v prvním termínu. Pro druhý termín je nutno čelní list upravit.

 

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  (potvrzení lékaře na přihlášce):

 - gymnázium NE

- zdravotnický asistent a ošetřovatel - ANO

 

Přihláška 2020 - osmileté gymnázium (Velikost: 231.12 kB)

Přihláška 2020 - čtyřleté gymnázium (Velikost: 231.23 kB)

Přihláška 2020 - praktická sestra (Velikost: 230.82 kB)

Přihláška 2020 - ošetřovatel (Velikost: 245.44 kB)

 

Přijatí uchazeči

Na základě zveřejněného pořadí odevzdají přijatí uchazeči nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků svůj zápisový lístek řediteli Masarykova gymnázia a Střední zdravotnické školy. Posledním dnem pro odevzdání či odeslání zápisového lístku je pro čtyřleté obory 23. června, pro osmiletý obor 24. června.

Všem budou poštou zaslány informace o úvodních rodičovských schůzkách, přihlášky ke stravování a další dokumenty.

Pokud preferujete jinou školu, kam tedy dáte svůj zápisový lístek, sdělte nám prosím tuto informaci co nejdříve – telefonem: 575 750 333 nebo emailem: posta@mgvsetin.cz. Umožníte tím přijetí dalších nepřijatých uchazečů.

 

Nepřijatí uchazeči

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nepřijatí uchazeči mohou místo toho podat žádost o vydání nového rozhodnutí (podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí existovat volné místo (jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět) a uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení. Při vydávání nového rozhodnutí se musí ředitel školy řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených pravidel všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může (při zachování pořadí uchazečů) sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být přijati. Pokud ano, pak vydá nové rozhodnutí, kterým je přijme. Tento postup je nicméně pouze možností pro ředitele, kterou nemusí využít, a může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.

Všichni zákonní zástupci mají podle §38 Správního řádu právo nahlédnout do spisu, který obsahuje veškerou dokumentaci přijímacího řízení včetně vyhodnocení testů. Nahlížení do spisu bude možné v pracovní době studijního oddělení – tj. od 7.30 do 15.00 hodin. Z důvodu přípravy všech dokumentů nás prosím informujte předem prostřednictvím Žádosti o nahlížení do spisu (Velikost: 21.13 kB) (Velikost: 13.07 kB).