Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Kritéria pro přijetí

Vloženo: 12.8.2016 | Zobrazeno: 6444x |
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2019/2020

Podle § 60 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020, stanovuji jednotná kritéria pro všechny uchazeče v jednotlivých oborech  a  současně předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání takto:

 

Kód Obor vzdělání Poznámka Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté denní studium 90 žáků
79-41-K/81 Gymnázium osmileté denní studium 28 žáků
53-41-M/03 Praktická sestra (dříve Zdravotnický asistent) čtyřleté denní studium 60 žáků
53-41-H/01 Ošetřovatel tříletý učební obor 25 žáků (bez zkoušek)

 

Školní přijímací zkoušky dle § 60 odst. 3 a) školského zákona nestanovuji.

Přihlášky k přijímacímu řízení podávají všichni uchazeči přímo řediteli Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín a to do 1. března 2019.

 

Mgr. Martin Metelka

ředitel školy

 

Hodnotí se:

- prospěch ze základní školy - max. 30 bodů
- výsledky testů jednotných přijímacích zkoušek - matematika a český jazyk - max. 100 bodů
- účast a umístění v předmětových olympiádách a soutěžích - max. 20 bonusových bodů

 

Vyhlášení přijímacího řízení 2019 (Velikost: 464.98 kB)

Kritéria PŘ Osmileté gymnázium (Velikost: 478.56 kB)

Kritéria PŘ Čtyřleté gymnázium (Velikost: 492.72 kB)

Kritéria PŘ Praktická sestra (Velikost: 490.08 kB)

Kritéria PŘ Ošetřovatel (Velikost: 463.99 kB)