Mensa ČR

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Zkrácené studium VOŠZ - informace pro přijaté uchazeče

Vloženo: 4.7.2017 | Zobrazeno: 2363x
Diplomovaná všeobecná sestra "model 4 + 1" - bližší informace pro přijaté uchazeče

VOŠ zdravotnická – zkrácené studium

Od 1. září 2017 začne platit novela zákona o nelékařských povoláních, která umožní zkrácení studia na VOŠ zdravotnické – v médiích se používá pojem „model 4 + 1“.

Zkrácené studium bude umožňováno absolventům oboru Zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole, případně absolventům VOŠ oboru Zdravotnický záchranář a Porodní asistentka.

Zkrácené studium VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra ve skutečnosti dle školského zákona znamená, že ředitel školy umožní studentovi - studentce při splnění stanovených podmínek přijetí do vyššího ročníku VOŠ.

Podmínky pro uznání zkoušek a umožnění přijetí do vyššího ročníku stanoví ředitel příslušné VOŠ, tudíž se mohou ve stanovení podmínek lišit (zejména vzhledem ke školním vzdělávacím programům na SZŠ).

  • V našem případě jsou stanoveny podmínky zvlášť pro přijetí do druhého a zvlášť do třetího ročníku.
  • Pro přijetí do třetího ročníku musí být současně splněny podmínky pro přijetí do druhého ročníku.
  • Pro uznání některých modulů na VOŠ  stačí absolvování obsahově shodných (nebo obdobných) předmětů na SZŠ.
  • V předmětech anglický jazyk, ošetřovatelství a ošetřování nemocných (praktická zkouška) je potřeba úspěšná maturita, u zbývajících budete muset absolvovat rozdílovou zkoušku nebo splnit klasifikační kritérium.
  • Odborná praxe – ze SZŠ budu uznávat počet hodin podle doložené skutečnosti praktického vyučování na SZŠ. Zbývající praxi do celkového rozsahu 2300 budete muset absolvovat během studia, individuálně, případně o prázdninách.

Upozorňuji, že se jedná o návrh podmínek umožňující zkrácené studium, mohou být upřesňovány.

Pro kombinované studium platí podmínky obdobně.

 

Žádost o přijetí do vyššího ročníku může přijatý uchazeč či stávající student podat nejdříve 1. září 2017 (z důvodu platnosti zákona), nicméně připravovat se můžete ihned. Prosím o předběžnou informaci, zda budete o zkrácení žádat, a to na email: posta@mgvsetin.cz nejpozději do 10. srpna 2017.

 

Podmínky pro denní studium VOŠ

Uznání modulu - formulář - denní (Velikost: neznámá) 

Podmínky pro kombinované studium VOŠ

Uznání modulu - formulář - kombinovaná (Velikost: neznámá)

 

Žádost o přijetí do vyššího ročníku  - možno podat nejdříve 1. září 2017

Žádost o přijetí do vyššího ročníku - formulář (Velikost: neznámá)