Mensa ČR

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Poradenství a konzultace

Vloženo: 12.8.2016 | Zobrazeno: 2861x |

Strategie pedagogicko psychologického poradenství pro školní rok 2017/2018 (Velikost: 412.55 kB)

 

Konzultace

Žáci mají možnost na konzultace s vyučujícími v případě nejasností v učivu, a to v předem dohodnutém termínu. Ke konzultaci se žák dopředu připraví a dostaví se s doplněnými poznámkami k učivu.

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je výchovný poradce.

Každý výchovný poradce je vázán mlčenlivostí v osobních záležitostech žáků. Pokud přesto váháte obrátit se na nás přímo, máte k dispozici schránku důvěry, kterou najdete u kabinetu VP.

 

Výchovný poradce

PhDr. Šárka Sedláčková

poskytuje individuální poradenskou pomoc při:

 • řešení osobních, sociálních, studijních a dalších problémů, 
 • volbě vhodných metod a technik učení,
 • problémech s šikanou či kyberšikanou,
 • psychosomatických potížích (poruchy koncentrace, zhoršení paměťových schopností, poruchy spánku aj.),
 • diagnostice a řešení specifických poruch učení a chování (dysortografie, dyslexie, dysgrafie, ADHD),
 • volbě další profesní dráhy  (diagnostika, individuální předpoklady)

pracuje s třídními kolektivy:

 • v případě potřeby ze strany vyučujících, ale i na žádost žáků,
 • jsou řešeny problémy v třídních kolektivech (vztahy, možnosti změny) – skupinová a komunitní práce.

 podává žákům a jejich rodičům informace:

 • o přijímacím řízení na našem gymnáziu, možnostech studia,
 • o řešení problémů spojených s integrací dětí se specifickými poruchami učení na gymnáziu (ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vsetíně, třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů),
 • o možnostech stanovení individuálních vzdělávacích plánů.  

Výchovný poradce v případě potřeby spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vsetíně, s privátními psychology, s příslušnými lékaři, sociálním odborem MÚ ve Vsetíně, Úřadem práce a dalšími institucemi.

 

Konzultační hodiny:
               
Kabinet č. 208; T: 575 750 373
Pondělí:
11:50
12:35 hod.
 
Kabinet VP; T: 575 750 377
Úterý:
11:50
13:25 hod.
 
 
Čtvrtek:
12:40
13:25 hod.
 
 
Pátek:
11:50
13:25 hod.
 
 

 

Kariérový poradce

 • provází studenty po celou dobu studia při volbě budoucí profesní dráhy,
 • poskytuje veškeré informace o možnostech studia na vysokých školách, vyšších odborných školách nebo jiných vzdělávacích institucích,
 • poskytuje rady při volbě vysoké školy,
 • poskytuje informace při podávání přihlášek na všechny typy škol.

Užitečné adresy:

www.KamPoMaturite.cz

www.vysokeskoly.cz

www.fakulta.cz

 

Mgr. Jana Kinclová - MGV

Konzultační hodiny:
                    
Kabinet č. 208; T: 575 750 373
Pondělí:
12:40
14:15 hod.
 
kabinet VP; T: 575 750 377
Středa:
12:40
14:15 hod.
 
 

 

Mgr. Naděžda Libová - Maturitní ročníky

Konzultační hodiny:
               
Kabinet č. 149; T: 575 750 381        
Úterý:
12:40
13:25 hod.
 
 
Středa:
9:45
10:00 hod.
 
 
Čtvrtek:
12:50
13:20 hod.
 
 

  

Mgr. Jana Kalčáková - pro SZŠ a VOŠZ

Konzultační hodiny: dle domluvy

Kabinet SZŠ č. 5, tel. 575 750 324

 

Činnost kariérových poradců je financována z prostředků operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007515

Název projektu: Podpora studentů a učitelů Masarykova gymnázia, SZŠ a VOŠ zdravotnické Vsetín

 

Metodik prevence rizikových jevů

Mgr. Kateřina Haganová

 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost,
 • sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy projevy rizikového chování žáků, navrhuje opatření k včasnému odhalení těchto rizik a řešení vzniklých problémů,
 • poskytuje informace z oblasti prevence,
 • spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi zabývajícími se prevencí,
 • poskytuje kontakty na odborníky.

Kabinet č. 237, tel: 575 750 340. Konzultace dle osobní domluvy.