Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

EU peníze SŠ - SZŠ

Vloženo: 12.8.2016 | Zobrazeno: 7059x |

Název projektu:

Sebereflexí od teorie k praxi – „ŠABLONY“


Začátek projektu:            1.7.2012
Předpokládaný konec:     30.6.2014

Charakteristika projektu

V projektu jsme si pro školu vybrali z celkové nabídky tyto šablony:
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

Zde byly vypracovány 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizích jazyků pro 2 tematické oblasti -   v Německém jazyce a Anglickém jazyce.  Byly ověřeny v rámci běžné výuky ve škole.  Převaha výukových materiálů je zpracována formou pracovního listu, ale najdete zde také prezentace.     
- materiály pro ANJ vytvořil Mgr. Jan Schwáb 
- materiály pro NJ vypracovala Mgr. Petra Chmelařová.
 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Odborné učitelky vytvořily celkem 6 sad výukových materiálů "DUM". Byly ověřeny v rámci běžné výuky v předmětech Ošetřovatelství, kde se zejména využily pracovní listy a prezentace, Ošetřování nemocných, zde byl kladen důraz na zpracování cvičné ošetřovatelské dokumentace dle vytvořené kazuistiky a První pomoci, tady převažují atraktivní videa, z části také prezentace a pracovní listy. (viz ukázky)

Autorky výukových materiálů:

 • Mgr. Jana Kalčáková
 • Mgr. Martina Píšková
 • Mgr. Jana Deylová
 • Mgr. Iveta Matějovská
 • Mgr. Lenka Ondryášová
 • Mgr. Petra Drábková
 • materiály jsou na vyžádání u Mgr. Drábkové, petra.drabkova@mgvsetin.cz
   

příznaky šoku 
ukázka z prezentace První pomoci

V/1 Praktické vyučování

Skupina čtyř žáků třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent absolvovala praktické vyučování ve  Vsetínské nemocnici a.s. v době od 3.6.2013 do 14.6.2013. Praktické vyučování umožnilo žákům vytvořit si ucelený přehled o léčbě a ošetřování nemocných s onemocněním pohybového aparátu od přijetí až po propuštění.

Praktické vyučování proběhlo pod vedením instruktorů, zkušených pracovníků ve svém oboru – v ortopedické ambulanci (kde byl nemocný přijat), na oddělení ortopedie (zde probíhala příprava k operaci), na centrální sterilizaci (kde byly připravovány sady nástrojů k operaci), zúčastnili se operace na centrálních operačních sálech a poté na oddělení ortopedie dle svých kompetencí prováděli ošetřovatelskou péči u klientů po ortopedické operaci a byli seznámeni s rehabilitačním plánem u klienta po operaci.

Prostřednictvím individualizace výuky byl umožněn kvalitnější rozvoj klíčových kompetencí žáků.  

praxe orság    

         

V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů

STÁŽ ODBORNÝCH VYUČUJÍCÍCH VE FN MOTOL

Do projektu EU peníze středním školám „Operačního programu pro konkurence schopnost" se zapojilo šest odborných vyučujících. Klíčovou aktivitou byla Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů. Cílem se stalo získání nových poznatků v oblasti ošetřovatelské péče o dětské a dospělé klienty na standardních a specializovaných ošetřovacích jednotkách. Pro jeho naplnění jsme si vybraly návštěvu zdravotnického zařízení vyššího typu, Fakultní nemocnici Motol v termínu od 7. do 16. 12. 2013.

Seznam vyučujících, které absolvovaly stáže:

 • Mgr. Petra Drábková (garant projektu)
 • Mgr. Jana Deylová
 • Mgr. Jana Kalčáková
 • Mgr. Iveta Matějovská
 • Mgr. Lenka Ondryášová
 • Mgr. Martina Píšková

Přehled navštívených pracovišť:

 • Oddělení mléčné kuchyně
 • Klinika zobrazovacích metod
 • Oddělení urgentního příjmu dospělých
 • Klinika dětské chirurgie 2.LF UK a FN Motol
 • Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol
 • Klinika anesteziologie resuscitace a urgentní medicíny 2.LF UK a FN Motol
 • Dětské kardiocentrum
 • Metabolická jednotka
 • Spinální jednotka
 • Oddělení centrálních operačních sálů pro dospělé
 • Porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol
 • Transplantační jednotka
 • Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol
 • Stomatologická klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol
 • Spondylochirurgie
 • Oddělení urgentního příjmu dětí
 • Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2.LF UK a FN Motol
 • Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol

Nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti obohatí výuku teoretických i praktických předmětů na zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent a diplomovaná všeobecná sestra. Odborným zážitkem se pro nás stala komplexní péče o klienta se zavedeným žilním vstupem technikou MIDLINE, PICC.

Pro vyučující předmětu První pomoc byla nezapomenutelným zážitkem prezentace multifunkčních výukových modelů. Současně jsme měly možnost zúčastnit se mnoha seminářů s různou tématikou.

odb.učitelky na exkurzi