Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Comenius

Vloženo: 12.8.2016 | Zobrazeno: 6043x |

„Integration of European Youth into Sports through Physical Education"

 

 logo-projektu   logolifelong

 

 

     logonaep

 

 

 

 

 

Mezinárodní projekt „Integration of European Youth into Sports through Physical Education“ “Integrace evropské mládeže do sportů prostřednictvím tělesné výchovy na školách“ je multilaterální projekt Partnerství škol Comenius v rámci středních škol.


Projekt je zaměřen na tělesnou výchovu a sportovní aktivity, pomocí nichž se studenti začleňují do evropského kulturního dědictví v rámci sportovních utkání, místních her a vzdělávání a rekreačních sportů daných zemí. Zapojení studenti komunikují mezi sebou v anglickém jazyce, poznávají jednotlivé kultury a školské systémy v závislosti na cílech Programu celoživotního učení. Koordinátorskou zemí je Turecko, s dalšími partnery z České republiky, Španělska, Francie a Bulharska. Během dvouletého běhu bylo uskutečněno 5 výměnných návštěv: dvě v Turecku, jedna v České republice, Španělsku a Francii. Hlavní sportovní utkání byly: stolní tenis – Česká republika, badminton – Španělsko, basketbal – Francie a volejbal v Turecku.


Oficiální stránky projektu

 

 

TURECKO 2013 - volejbal

FRANCIE 2012 - basketbal

ŠPANĚLSKO 2012 - badminton

ČESKÁ REPUBLIKA 2012 - stolní tenis

TURECKO 2011 - setkání koordinátorů

 

Vážené vedení a kolegové, nepedagogičtí zaměstnanci, rodiče a milí studenti.

Chtěla bych vám všem poděkovat za úžasnou spolupráci a toleranci při návštěvě zahraničních studentů v projektu „Integration of European Youth into Sports through Physical Education“ v průběhu týdne OD 18. - 24.3. 2012.

Myslím, že se naše škola ukázala ve velmi pozitivním světle, jak už po stránce organizační a dobré vybavenosti školy, tak i po stránce lidské, to jest příjemná atmosféra, nadšení pro věc a spolupráce.

Na atmosféře školy a vůbec celém programu mají významný podíl naši skvělí studenti, kteří ukázali jejich výborné komunikační schopnost v cizím jazyce, otevřenost a ochotu překonávat jazykové a kulturní bariéry, velkou kreativitu, skvělé organizační schopnosti  a samostatnost.

Děkuji také družstvu stolního tenisu, které obsadilo první tři stupně vítězů jak v kategorii dívek, tak i chlapců a vyhráli tak celkově mezinárodní turnaj.

Nejen rodičům ubytovávajících zahraniční studenty děkuji za jejich flexibilitu a trpělivost a hlavně ochotu spolupracovat.

Velké poděkování také patří učitelům tělesné výchovy a dalším učitelům, kteří pomohli s organizací projektu a také vytvářením skvělé atmosféry a pohody.

Díky patří naší paní ekonomce Hromadové a  paní Zuzaňákové za pomoc a zajištění občerstvení.

V neposlední řadě také děkuji vedení školy, bez jehož podpory by tento projekt nemohl být zrealizován.

Myslím, že pro všechny to byla výborná zkušenost a věřím, že na tyto „projektové dny“ budete dlouho v dobrém vzpomínat.

Přeji vám, ať vám přátelství, které jste navázali, se zahraničními partnery vydrží a se svými kamarády se setkáte na následných výjezdech nebo soukromích návštěvách zahraničí.

Podrobnější informace a výstupy z projektu se objeví na našem školním webu.

Sportu zdar!