Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 5.8.2016 | Zobrazeno: 7825x |

 

mgv budova retro

 

Městské reálné gymnasium na Vsetíně

 • od zřízení ústavu dne 1. září 1928 do 12. května 1932
 • zřízení ústavu povoleno ministerstvem školství a národní osvěty vynesením ze dne 22. srpna 1928 č. 103921/28-II, z.š.r. dne 27. srpna č. 366679
 • vyučování zahájeno 3. září 1928 na Horní škole

Masarykovo městské československé reálné gymnasium na Vsetíně

 • čestný název udělen při příležitosti slavnostního otevření nové budovy gymnasia na Vsetíně v Tyršově ulici dne 15. května 1932 přípisem Kanceláře presidenta republiky ze dne 13. května 1932 č. D 3591/32 adresovaným městské radě ve Vsetíně

Masarykovo státní československé reálné gymnasium na Vsetíně

 • od postátnění dne 1. září 1934
 • postátňovací smlova nabyla platnosti výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 3. října 1934, č.109.702 – II – 2, který byl intimován zemskou školní radou v Brně dne 19. října 1934, č. 68.142
 • uvedený název nesl ústav naposledy ve školním roce 1938 - 1939, neblahém roce Mnichova a nacistické okupace Československa

Masarykovo reálné gymnasium na Vsetíně

 • název ústavu ve školním roce 1939 - 1940
 • důsledkem okupace a vzniku Protektorátu Čechy a Morava bylo vypuštění slov “státní československé” z názvu ústavu

Reálné gymnasium na Vsetíně

 • okleštěný, dvojjazyčně uváděný název ústavu, platil od počátku školního roku 1940 – 1941 do konce fašistické okupace v květnu 1945
 • na příkaz říšského protektora Konstantina von Neuratha dal Okresní úřad na Vsetíně dne 18. června 1940 pokyn odstranit označení "Masarykovo" z názvu ústavu
 • splnění příkazu hlásil ředitel školy okresnímu úřadu dne 4. července 1940

Masarykovo státní reálné gymnasium na Vsetíně

 • název ústavu od osvobození Československa v květnu 1945 do konce školního roku 1947 – 1948

Masarykovo reálné gymnasium na Vsetíně

 • název ústavu ve školním roce 1948 – 1949

Masarykovo gymnasium na Vsetíně

 • od 1. září 1949 do 31. srpna 1952
 • změna názvu vedle hlubokých změn ve struktuře školy přinesl postupně do praxe zaváděný zákon č. 95/1948 Sb. ze dne 21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství
 • touto školskou reformou se mimo jiné dosavadní osmiletá gymnasia změnila na čtyřletá

Gymnasium na Vsetíně

 • úřední název ústavu ve školním roce 1952 – 1953

Jedenáctiletá střední škola na Vsetíně

 • název školy od 1. září 1953 do 31. prosince 1960
 • dnem 1. 9. 1953 vstoupil v platnost zákon č. 31/1953 Sb. ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon), kterým se mimo jiné rušila gymnasia, zkracovala se školní docházka a zřizovaly se na úseku všeobecně vzdělávacího školství osmileté školy a jedenáctileté stření školy

Střední všeobecně vzdělávací škola ve Vsetíně

 • název školy od 1. ledna 1961 až roku 1968 na základě zákona ze dne 15. prosince 1960 č. 188/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání
 • dosavadní jedenáctiletá střední škola zanikla podle tohoto zákona rozdělením na základní devítiletou školu jako školu I. cyklu a na střední všeobecně vzdělávací školu jako školu II. cyklu
 • do 31. 8 . 1963 byly obě školy pod společnou správou, do 31. 8. 1964 byly v jedné budově
 • od 1. 9. 1964 přešla ZDŠ na Dolní školu a původní gymnasiální budova v Tyršově ulici č. 1069 sloužila střední všeobecně vzdělávací škole

Masarykovo gymnasium na Vsetíně

 • od 1. září 1969
 • zákonem o gymnasiích z 19.prosince 1968 č. 168/1968 Sb. se zřizují postupně z tříletých středních všeobecně vzdělávacích škol čtyřletá gymnasia, na Vsetíně s platností pro první ročníky od 1. září 1969
 • přípisem č. 18269/68 – II/5 ze dne 18. června 1968 dalo ministerstvo školství na žádost školy souhlas s obnovením čestného názvu "Masarykovo gymnasium" po změně SVVŠ na gymnasium
 • rozhodnutí škole sdělil odbor školství Severomoravského KNV V Ostravě přípisem č.j. 45/4-6407/1968 ze dne 25. června 1968

Informace o existenci Masarykova gymnázia na Vsetíně od 1. 9. 1969 byla publikována v Almanachu, který byl vydán v r. 1969 u příležitosti 40. letého výročí vzniku ústavu.

Skutečnost byla tragická i komická současně. Když totiž ředitelka školy Milada Horníková v dopise ze dne 4. září 1970 požádala o zrušení rozhodnutí ministerstva školství, jímž bylo zdejší škole povoleno užívat název "Gymnasium T. G. Masaryka na Vsetíně", sdělilo ministerstvo školství přípisem ze dne 2. 10. 1970 č.j. 27274/70-213, že uvedený čestný název v roce 1968 ani později škole nepropůjčilo.

 

Gymnázium na Vsetíně

 • normalizační proces znamenal oslabení významu a účinnosti působení školy
 • zdůrazňování přírodovědného charakteru školy vyvrcholilo ve školním roce 1982 – 1983 zavedením bloku odborných předmětů pro všechny žáky
 • ve školním roce 1987 – 1988 pak maturovali žáci, kteří prošli tak zvanou "novou koncepcí výchovně vzdělávací soustavy", jejíž nedomyšlenost způsobovala řadu problémů

Masarykovo gymnázium ve Vsetíně

 • zásadní změnu v celé společnosti znamenal listopad roku 1989
 • tato změna se odrazila i v práci a charakteru naší školy
 • byly zrušeny neefektivní odborné bloky a posílena výuka cizích jazyků, přičemž ruský jazyk ztratil své privilegované postavení
 • ke dni 140. narozenin prvního prezidenta naší republiky byl 7. března 1990 obnoven název školy "Masarykovo gymnázium ve Vsetíně"
 • od 1. září 1991 zahájilo výuku víceleté gymnázium

Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín

 • název školy platný od 1. ledna 2005, který přinesla nová legislativa a školský zákon č. 561/2004 Sb.

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

 • 1. červenec 2013 - sloučení Masarykova gymnázia Vsetín a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín
 • důvodem bylo snižování počtu žáků obou škol a lepší využití školních budov

budova gymnázia 1935

 

Ředitelé a zatímní správcové

Karel Kepert, první ředitel školy, od 1. 9. 1928 do 15. 9. 1934
Václav Mikšovský, zatímní správce, od 16. 9. 1934 do 30. 6. 1935
František Doucha, od 1. 7. 1935 do 31. 8. 1939
Konrád Rotrekl, od 1. 9. 1939 do 31. 8 . 1944
Ladislav Staněk, zatímní správce, od 1. 9. 1944 do 15. 9. 1945
Josef Sláma, zatímní správce, od 16. 9. 1945 do 31. 8. 1948, ředitel školy, od 1. 9. 1948 do 31. 8. 1952
Ludmila Beková, od 1. 9. 1952 do 31. 8. 1956
Jaromír Kolařík, od 1. 9. 1956 do 31. 8. 1964
Vladimír Pavloušek, od 1. 9. 1964 do 31. 8. 1970
Milada Horníková, od 1. 9. 1970 do 31.8. 1983
Mgr. Mojmír Zetek, od 1. 9. 1983 do 31. 1. 1987
Mgr. Vilemina Škodová, od 1. 2. 1987 do 31. 1. 1990
PhDr. Jana Šimčíková, od 1. 2. 1990 do 31. 5. 1990
RNDr. Karel Lyčka, od 1. 6. 1990 do 31. 7. 2004
PhDr. Jana Šimčíková, od 1. 8. 2004 do 31. 12. 2004
Mgr. Dalibor Sedláček, od 1. 1. 2005 ? dosud

 

Interní učitelé působící na škole:

Dagmar Bartoňová, ČJ, RJ, 1957 – 1985
Mgr. Naděžda Bartošková, M, F, 1973 - 2008
Jaromír Bazel, HV, 2002-2003
PhDr. Svatopluk Bečička, ČJ, AJ, 1968 - 1991
Amálie Bečičková, ČJ, Latina, 1969 - 1991, 1996 - 1997
Růžena Bednářová, 1. - 5. ročník, 1953 - 1961
Ludmila Beková, RJ, 1952 - 1956
RNDr. Blanka Benešová, M, F, 1983 – 2005
Mgr. Jitka Bělašková Novosadová, M, F, 2008 – dosud
Mgr. Daniela Bělíková, ČJ, ZSV, 2008 - dosud
Mgr. Ladislava Běťáková, ČJ, ZSV, 1984 - dosud
Josef Bílý, D, Z, 1962 - 1965
Mgr. Zdeňka Blahová, Bi, CH, 1997 - dosud
Jana Blažkeová, ČJ NJ, 1968 – 1969
Mgr. Kateřina Blizňáková Janků, ČJ, AJ, 2000 - dosud
Anna Bocková, Filosofie, NJ, 1935 - 1938
Mgr. Olga Bučková, Bi,CH, 2000-2002
Zdeněk Buchta, CH, TV, 1942 - 1944
Věra Buriánová, Bi, CH, 1964 – 1967
Mgr. Pavla Buršová, Bi, CH, 2002 - dosud
Ing. Jana Buzková, AJ, 1993 – dosud
Mgr. Hana Cedidlová, AJ, HV, 2006 – 2007
Mgr. Štěpánka Cedidlová, ČJ, AJ, 2008 -
Rudolf Cepek, ČJ, Z, TV, 1953 - 1961
Alois Cepek, 1. – 5.ročník, 1953 – 1963
Trinidad Cosano Estrada, ŠJ, 2008 -
František Čech, M, TV, 1966 - 1987
Mgr. Ludmila Čechová, Bi, Z, 1964 – 2007
Mgr. Miroslava Černá, ČJ, AJ, 2003 - dosud
Olga Černocká, 1. – 5. ročník, 1953 - 1961
Marie Červinková, Filosofie, NJ, FJ, 1946 - 1951
Anna Čevelová, D, Latina, VV, 1948
Dobroslava Demlová, ČJ, RJ, 1968 - 1979, 1981 – 1983
Ing. Karla Dědková, AJ, 2000 - 2002
František Dostal, M, F, CH, Přírodopis, 1953 - 1974, 1978 - 1980
František Doucha, D, Z, 1935 - 1939
Mgr. Dagmar Dráčová, ČJ, D, ON, 1974 - 2005
Rudolf Drlík, ČJ, HV, 1960 - 1961
Antonín Dudkevič, Z, TV, 1937 - 1941, 1945 - 1949, 1958 - 1964
Marie Dudkevičová, ČJ, NJ, 1937 - 1941, 1943 - 1949, 1951 - 1964
Mgr. Markéta Dušková, ČJ, HV, 1987 – dosud
Mgr. Martina Fabbri, VV, RJ, 2008 - dosud
Hedvika Fabiánová, FJ, 2000 – 2004
Mgr. Magda Farkašová, Bi, ZSV, 2006 -
Charlotte Farris Melissa, lektor AJ, 1995 – 1996
Mgr. Lenka Fialová, M, NJ, 2002 - 2004
Milena Filipová, FJ, AJ, ČJ, 1963 – 1991
Mgr. Helena Fojtíková, ČJ, ZSV, 2000 - dosud
RNDr. Jaroslav Foniok, CH, 1985 – 1988, 2000 - 2001
PhDr. Vladislav Formánek, D, Z, 1948 - 1949
Karel Frank, ČJ, FR, 1933 - 1952
Jaroslav Frnka, ČJ, RJ, 1964 - 1969
Věroslav Graclík, 6. – 8. tř. JSŠ, 1959 – 1960
Mgr. Jana Grygarová, NJ, D, 2002 – 2004
Mgr. Kateřina Haganová, Z, Bi, 2005 – dosud
Mgr. Jiří Halmazňa, M, D, Bi, 2008 -
Mgr. Vít Hanák, M, IVT, 2000 - 2003
Josef Handlíř, CH, Bi, 1957 - 1961, 1966 -1967
PaedDr. Věra Hanušová - Koncerová, TV, Z, 1982 - 1993
Mgr. Josef Hlavinka, M, Dg, 1964 - 1999
Irena Holoszová, AJ, RJ, 1965 - 1969
Antonín Holub, Přírodopis, Z, 1949
Mgr. Dita Homolková, D, Z, 2006 -
Anna Hoplíčková, 1. – 5. ročník, 1959 - 1961
Mgr. Ludmila Horáková, TV, NJ, 1975 –
Mgr. Dagmar Horká, M, F, 2003 - dosud
Milada Horníková, M, TV, ON, 1954 - 1985
Mgr. Pavel Hrnčiřík, M, F, IVT, 1981 - dosud
Mgr. Jana Hrnčiříková, ČJ, NJ, 1982 -
Mgr. Růžena Hříbková, NJ, AJ, 1972 -
Josef Huška, ČJ, FJ, 1931 - 1932
Anna Hýblová, M, VV, 1953 - 1962
Rudolf Jadrníček, ČJ, FJ, 1940 – 1941
Jan Janáček, TV, 2007 - 2007
Oldřich Janata, M, VV, 1953 – 1961
Mgr. Olga Janičatová ČJ, 1998 - 1999
Olga Janovská, ČJ, HV, 1953 - 1960
Břetislav Janovský, D, VV, 1954 - 1961
Mgr. Pavla Janýšková, TV, AJ, 1994 - dosud
PhDr. Miroslav Jaroščák, ČJ, AJ, 1985 – 1991, 2008 - dosud
Zdeňka Jašková, FJ, TV, 1932 - 1964
Ludmila Jeřábková, AJ, ŠpJ, 1981 - 1985, 1989 - 1990
RNDr. Jaroslav Jurčák, Bi, CH, 1973 – 1994
Mgr. Jaroslav Jurčák, Bi, CH, 2006 - dosud
Mgr. Renata Jurová, ČJ, VV, 1998 -
Mgr. Antonín Kaderka, RJ, VV, 1962 - 2008
Mgr. Jaromíra Kaderková, ČJ, RJ, 1964 - 2006
Mgr. Jan Kadula, M, F, 1972 -
PaedDr. Helena Kaločová, ČJ, HV, 1995 - dosud
Danuše Kameníková, CH, Bi, 1967 - 1971
Alois Kasalovský, ČJ, RJ, 1965 - 1970
Marie Kašlíková, 1. – 5. ročník, 1960 - 1961
Karel Kepert, Přírodopis, M, F, 1928 - 1934
PhDr. Jan Kincl, FJ, Latina, 1935 - 1943, 1945 - 1949, 1956 - 1962
RNDr. Jiří Kincl, M, F, 1987 –
Mgr. Jana Kinclová M, 2007 – dosud
PhDr. Hana Klumplerová, D, ZSV, 2005 - dosud
Alois Knotek, D, Z, 1934 - 1938
Bohumír Kocich, M, Dg, 1942 - 1944
Mgr. Marie Koďousková, M, F, 1966 - 2007
Jaromír Kolařík, Bi, CH, 1932 - 1964
Mgr. Jitka Kolesnikovová - Rušáková, AJ, RJ, 1983 – 1998
Mgr. Petr Koňařík, TV, IVT, 2007 - dosud
Milena Koňaříková, 1. – 5. ročník, 1959 - 1961
Radana Koňaříková, ČJ, AJ, 1991 – 1992
Mgr. Soňa Koňaříková, TV, Bi, 2005 - dosud
Dáša Konečná, ČJ, RJ, 1966 – 1968
Mgr. Eva Konečná, AJ, M, 2005 - 2006
Ludmila Konečná, RJ, NJ, 1960 – 1962
Mgr. Martina Kopecká, Ch, Bi, 2005 - dosud
Mgr. Ivan Kopřivík, CH, F, 1967 - 1969, 1979 - 2007
PaedDr. Vlasta Korabová, TV, Bi, AJ, 1995 - dosud
Jan Kotík, M, F, 1944 - 1945
Mgr. Jiřina Koubková, M, Dg, 1966 - 1999
Helena Kovářová, 1. – 5. ročník, 1956 - 1961
Jindra Krausová, CH, F, 1965 - 1966
Františka Kropáčová, M, F, 1965 - 1967
Jiří Krumpholz, RJ, ČJ, 1953 - 1953
Mgr. Jarmila Křížová, HV, 1995 - 2000
Arnošt Kubeša, D, Z, 1933 – 1934
Mgr. Eva Kučerová, ŠJ, NJ, 2005 -
Dušan Kudláček, Bi, TV, 1953 - 1987
Mgr. Marie Kudláčová, M, CH, 1965 –
Mgr. Helena Kumbálová, ŠJ, AJ, 2003 - 2006
Pavla Kuncová, Filosofie, FJ, NJ, 1929 - 1930
RNDr. Jaroslav Kusala, M, F, 1968 – 2008
Mgr. Vladimír Kusenda, AJ, 2007 - 2008
Bohumír Kvítek, TV, Z, 1936 - 1953
Mgr. Eva Lazárková, Bi, TV, 1980 -
Lamb David, AJ, 1994 - 1995
Mgr. Naděžda Libová, TV, RJ, 1981 - dosud
Eva Lichnovská, CH, F, 1989 - 1990
Mgr. Josef Lustyk, RJ, D, ON, 1970 - 2005
Vladimír Luzar, TV, Ge, 1974 - 1975
RNDr. Karel Lyčka, M, CH, IVT, 1990 - 2005
Olga Lysá, M, Dg, HV, 1990 – 1994
Mgr. Ladislav Macháč, ČJ, NJ, 2000 – 2001
Mgr. Kateřina Macháňová Jochcová, ŠJ, HV, 2001 - dosud
František Makovička, VV, M, Dg, 1931 - 1943
Antonín Marjánek, M, F, 1942 – 1945
Mgr. Dalibor Maruna, D, ZSV, 2001 - dosud
Mgr. Miloš Matocha, Z, TV, 1996 – dosud
Mgr. Barbora Matušů, AJ, 1998 - dosud
Alena Matyášová - Tichá, AJ, NJ, 1973 - 1992
Eva Menendez, lektor AJ, 1993 – 1994
Mgr. Martin Metelka, Bi, Ch, 2001 -2005, 2007 - 2008
Mgr. Jiřina Mikšíková, M, VV, 2005 - 2007
Růžena Mikšovská, M, F, 1938 - 1942, 1944 - 1967
Václav Mikšovský, D, Z, 1928 – 1959
Mgr. Magdaléna Mikulíková Zedníková, CH, Bi, 2008 - dosud
Robert Mikušek, CH, Přírodopis, 1953 - 1961
Prokop Moravec, Latina, FJ, 1934 - 1936
Mgr. Karel Mráz, MJ, NJ, 1969 - 2002
Pavel Mrkvánek, ČJ, NJ, 1971 - 1980, 1981 - 1984
Mgr. Milena Mrkvánková, AJ, 1996 - 2004
Eva Muchová, 6. – 8. ročník JSŠ, 1958 - 1961
Ivan Mynář, D, HV, 1949 – 1950
Mgr. Dana Náhlá, RJ, AJ, 2003 - dosud
Anna Nasvetrová - Hromadová, M, F, 1953 - 1956, 1957 - 1961
Anna Němcová, Filosofie, FJ, NJ, 1969 – 1973
Mgr. Pavel Nosál, Latina, 2002 - 2003
Mgr. Marie Novosadová, M, Dg, 1989 - 2003
Vladimír Novotný, FJ, NJ, 1968 - 1985
Růžena Ondrouchová, Filosofie, ČJ, NJ, 1938 - 1945
RNDr. Věra Ondrušová, Bi, 1962 – 1989
Karin Ondrůšková, asistent pedagoga, 2008 -
Eva Padrtová, AJ, NJ, 1969 - 1971
Mgr. Jarmila Panáčková, M, Dg, 1985 - dosud
Jan Papica, D, Z, 1947 - 1948
Jan Pásek, Přírodopis, Z, 1949
Jan Pavelka, M, Bi, 1983 - 1988
Vladimír Pavloušek, AJ, RJ, 1953 - 1962, 1964 – 1990
PhDr. Dagmar Pavloušková, ČJ, NJ, 2002 - dosud
Jana Pečínková, 1. – 5. ročník, 1953 - 1961
Bohuslav Petr, Přírodopis, Z, 1935 - 1936
Mgr. Helena Petroušková, ČJ, NJ, 1992 - 2000
Bohuslav Pittauer, M, F, 1930 - 1949
Mgr. Dagmar Pivodová, AJ, 1995 - dosud
Bohumil Pokorný, M, Dg, 1938 - 1942, 1945 - 1952
Marie Poláchová, ČJ, Latina, 1936 - 1941
Jaroslav Potměšil, M, TV, 1933 - 1937
Marie Potměšilová, M, F, 1934 - 1937
Vladimír Pravda, ČJ, NJ, 1933 - 1971
Alena Přetáková, 6. – 8. ročník, 1958 – 1961
Mgr. Roman Půček, TV, Bi, 1998 - dosud
Elliška Randýsková, CH, Bi, 1967 – 1968
Mgr. Jiřina Riedlová, ČJ, AJ, 2002 - dosud
Mgr. Otto Rochowanski st., TV, Z, 1967 – 2005
Mgr. Oto Rochowanski ml., M, Z, 2000 - dosud
Konrád Rotrekl, M, Dg, 1939 - 1944
Jan Rous, Latina, Řečtina, 1932 – 1934
Mgr. Martin Rožnovják, M, AJ, 2002 - dosud
Zdeňka Růžičková, M, CH, 1967 – 1968
Mgr. Jana Rychlíková, M, DG, 2003 - dosud
Josef Ryšánek, Filosofie, Latina, Řečtina, 1938 – 1971
Mgr. Hana Řezáčová, D, RJ, 2007 - 2008
Olga Řezníčková, AJ, Filosofie, ZSV, 1972 - 1994
Josef Sábl, AJ, D, 1964 - 1967
Douglas G. Sacks, AJ, 1992 - 1995
PhDr. Bohumil Seidl, Latina, NJ, RJ, 1930 - 1955, 1956 – 1957
Mgr. Dalibor Sedláček, M, F, 2005 - dosud
PhDr. Šárka Sedláčková, NJ, RJ, Ps, 2003 – dosud
Mgr. Petr Schallner, AJ, 2001 - dosud
Viktor Schmidt, ČJ, NJ, 1932 - 1948
Božena Schmidtová, ČJ, RJ, 1954 – 1956
Mgr. Hana Sívková, AJ, 2000 -
Otakar Skoupý, D, Z, 1934 - 1935
Josef Sláma, Z, TV, 1939 - 1952
Ivana Slánská, AJ, RJ, 1969 - 1983
Bohumil Slavík, M, Dg, 1936 - 1938
Božena Smítalová, 1. – 8. ročník, 1960 - 1961
Ludmila Smoláková, 1. – 8. ročník, 1958 - 1961
Rostislav Sobol, Filosofie, D, Z, 1964 - 1965, 1968 - 1969
Mgr. Jana Spisarová, M, TV, 1972 - 2003
Ladislav Staněk, M, Dg, 1944 – 1945
Mgr. Milan Staněk, M, F, 2007 – dosud
Mgr. Zuzana Staňková, M, Bi, 2005 - dosud
František Strážnický, Z, VV, 1944 - 1946
Libuše Strmisková, M, F, 1964 – 1965
Mgr. Lucie Střílková, ŠJ, FJ, 2004 – 2008
MGr. Hana Studenská, ČJ, D, 2006 - dosud
Mgr. Pavla Sušilová, TV, RJ, 1964 - 1998
Sutherland Elaine, AJ, 1992 - 1993
Marie Svobodová, Latina NJ, 1933 - 1935
Oldřich Ševčík, ČJ, D, 1939 - 1941
PhDr. Jana Šimčíková, RJ, FJ, ZA, 1979 -
Vilma Šimurdová, 1. – 5. ročník, 1953 - 1956
Ing. Renata Šišková, CH, N, 1987 - 2002
Mgr. Vilemina Škodová, M, F, 1964 - 1965, 1987 – 2003
Mgr. Ivan Šošolík, M, Z, 2003 - 2004
Miroslav Šotlík, D, Z, 1955 - 1984
Soňa Šromotová, M, F, 1967 - 1970
Mgr. Martina Šturalová, RJ, VV, 1995 - 1996
PhDr. Jan Šulc, AJ, RJ, 1988 – 1991, 2008 - 2008
Alois Talanda, římskokatolické náb., 1936 - 1945
Ladislav Těšínský, M, VV, 1961 - 1966
Stanislav Tilscher, D, Z, 1946 – 1948
Mgr. Milan Trnka ml., TV, Bi, 1998 - 1999
Mgr. Milan Trnka st., TV, 2006 - 2006
Ivo Trunkát, F, Základy techniky, 1982 - 1989
Slavoj Tůma, CH, M, F, 1939 – 1941
Mgr. David Tvardík, Bi, CH, 2003 -
Jaroslav Uhlíř, VV, M, Dg, 1948 - 1952
Mgr. Miroslav Urubek, ČJ, ZSV, 1993 - dosud
Jana Václavíková, TV, Z, 1987 - 1991
Františka Vaculíková, ČJ, NJ, 1935 - 1936
Mgr. Vladislav Válek, M, F, Inf, 2010 - dosud
Jarmila Vaňková, 1. – 5. ročník, 1953 - 1960
Mgr. Věra Viceníková, ČJ, NJ, Latina, 1964 - 1997
Ludmila Videcká, 1. – 5. ročník, 1957 - 1961
Mgr. Miluše Vilémová, NJ, ČJ, 1980 -
Mgr. Pavla Vitámvásová, Bi, Z, 1995 – 1996
Mgr. Eva Volková, AJ, 1998 – 2000
Mgr. Zdeněk Vrána, TV, 2002 - 2002
Mgr. Jan Vychopeň, TV, Ge, Bi, 1981 –
Mgr. Jarmila Vyškovská, M, F, 1998 - 2017
Tara Sue Walter, AJ, 1996 - 1997
Catherine West Ann, AJ, 1995 - 1996
Robin White Seamus, AJ, 1997 - 1998
PhDr. Antonín Wokřina, ČJ, NJ, 1930 - 1933
Alfred Zahradník, VV, 1946 - 1948
Christopher Zappala, AJ, 1990 - 1992
Marie Zavřelová, 1. – 5. ročník, 1953 – 1954
PaedDr. Milena Zbranková, NJ, 2001 –
Mgr. Eva Zdráhalová, ČJ, D, AJ, 2000 - dosud
Jaroslav Zeman, M, F, 1937 - 1938
Mgr. Mojmír Zetek, RJ, D, 1972 - 2004
Mgr. Vlasta Zetková, ČJ, AJ, 1966 - 2004
Kathleen Ziegler, AJ, 1993 - 1994
RNDr. Vladimír Zicháček, Bi, CH, 1967 - 1978
Ing. Miriam Zikmundová, AJ na JŠ, 1990 – 1991
Mgr. Milena Zubíčková, D, AJ, Latina, 1998 -

Správní zaměstnanci školy působící na škole:

Magdaléna Abdulová, pomocná pracovnice, 1994 – 1996
Marie Adamcová, pomocná kuchařka, uklízečka, 1992 - 1993
Božena Adámková, kuchařka, uklízečka , 1975 - 1976, 1976 - 1978
Lenka Adámková, praktikant, 1991 - 1992
Helena Antoláková, kuchařka, 1987 - 1988
Františka Babicová, pracovnice v provozu ŠJ, 1981
Helena Baletková, pracovnice v provozu ŠJ, 1996, 2001
Anna Balgová, laborantka, 1989 - 1990
Ludmila Bambuchová, samostatný referent III, 1991 - 1997
Ludmila Baránková, pracovnice provozu ŠJ, 1984 - 1986
Vanda Bartíková, kancelářská pracovnice , 1975 - 1977
Anežka Bartošková, kuchařka, 1986 - 1991
František Bátrla, školník, údržbář , 1939 - 1974, 1968 - 1990
Ludmila Bátrlová, uklízečka, 1966 - 1968
Anna Bechná, uklízečka, 1995 - 1996
Vlasta Blažková uklízečka , 1984 - 1985
Petr Burdík, školník, 1974 - 1990
Alena Burdíková, uklízečka, 1977 - 1986
Jindřiška Čapáková uklízečka , 1968 - 1971
Zdeněk Čech, topič, údržbář, školník, 1988 - 1991, 1991 - 1993, 1993 - 2002
Květoslava Čechová, pracovník obch, provozu ŠJ, 2008
Božena Černá, pomocná kuchařka, 2007 - dosud
Františka Dědková, pracovnice v provozu ŠJ, 1985
Bc. Eliška Doleželová, účetní, pokladní, 2017 - dosud
Zdenka Ďulíková, pracovnice v provozu ŠJ, 1996 – *2008
Jiřina Dušková, uklízečka, 2004 - 2004
Vlasta Dvořáčková, uklízečka , 1983 – 1985
Marie Ficková, referentka školy, 1975 - 1978
Marie Filgasová, uklízečka, 1932 - 1945
Helena Filgasová, vedoucí kuchařka , 1981 - 1983
Marie Fojtů, uklízečka , 1995 - 1996
Josef Foniok, topič, 1987 - 1988
Jaroslav Forman, topič, vrátný , 1994 - 1995, 1995 - 1996
Ludmila Františáková, uklízečka , 1981 - 1994
Pavla Gajdošová, uklízečka, 1986 - 1988
Zdenek Galetka, brigádník, 1997
Hana Garguláková, praktikant, 1991 - 1992
Zdena Gottwaldová, administrativní pracovnice, 1973 – 1975
Ilona Grossmannová, pokladní, 2000 – 2001
Jaroslav Haflant, školník, 2002 - *2008
Oldřich Haflant, údržbář, 1990 - 1991
Ludmila Hajdová, referent III, ekonom, 1992 - 1997, 1997 - 2017
Marie Hajdová, kuchařka , 1994 - dosud
Diana Hajníková, pracovnice v provozu ŠJ, 1988 - 1989
Pavel Hanák, brigádník, 1996
Marie Handlová, referentka, 1980 - 1981
Antonie Holá, uklízečka, 1985 – 1990
Daniela Holčáková, pomocná kuchařka, 2002 - dosud
Josef Holík, laborant výpočetní techniky , 1988
Rozálie Horáková, uklízečka, 1979 - 1984
Jarmila Horská, vrátná, 1995 - 2005
Helena Hromadová,pracovnice v provozu ŠJ, 1986
Mgr. Martina Hromadová, ekonomka, 2009 - 2017
Jiřína Hurtíková,uklízečka, 1991 - 1993
Anna Chadimová,uklízečka, 1988 - 1991
Marie Chalupová, pomocná pracovnice ŠJ, 1996 - 1997
Julie Chrástecká, uklízečka, do 1961
Jaroslava Chrástecká,první kuchařka , 1976 – 1981
Petra Jakubkovičová, kuchařka, 2016 - dosud
Božena Jančíková, pomocná kuchařka, 2002 - 2002
Jiřina Jančinová, uklízečka , 1991 - dosud
Daniel Janečka, školník, 1991 - 1993
Lenka Janková, vedoucí školní jídelny, 1986 - dosud
Anděla Janušová,uklízečka, 1971 - 1976
Aloisie Janušová, pracovnice v provozu ŠJ, 1989 – 1991
Denisa Janušová, provozní pracovnice ŠJ, 2001 - 2002
Ludmila Ježová, administrativní pracovnice, 1954 - 1956
Františka Juříčková, pracovnice v provozu ŠJ, 1981, 1983
Jarmila Kalousková, uklízečka, 1990 - 1991
Anna Kamasová, pracovnice v provozu ŠJ, 1981 - 1985
Miroslava Kamencová, pracovnice v provozu ŠJ, 1982
Iveta Kašparová, uklízečka, 2008 - dosud
Pavlína Kašparovská, pomocná pracovnice ŠJ, 1991 – 1995
Ivana Kiliánová, vedoucí kuchařka, 2015 - dosud
Dagmar Koňaříková, pomocná kuchařka, 2003 - dosud
Pavla Koňaříková, pomocná kuchařka, 2005 – 2006
Jana Koněrzová, kuchařka, 2003 - dosud
Ludmila Kopecká, uklízečka, 1981 - 1983
Miroslava Kopecká, pracovnice v provozu ŠJ, 1997 - 1999
Jana Kopřivová, knihovnice, 1996 – *2008
Marie Korytářová, mzdová účetní, 2002 – 2002
Dagmar Kovářová, provozní pracovnice ŠJ, 1994 - 1994
František Kořenek, topič a údržbář, 1978 - 1979
František Kotrla, topič, 1979
Marie Kotrlová, pomocná kuchařka , 1976 - 1980
Drahomíra Koutná,uklízečka, 1996 - *2008
Milada Kovaříková, pracovnice v provozu ŠJ, 1988 - 1989, 1992
Jindřiška Kramerová, brigádnice v ŠJ, 1987
Pavla Kratinová, mzdová účetní, 1997 - 2001
Božena Křenková, první kuchařka , 1975 - 1976
Marie Kubějová, administrativní pracovnice, 1991 - 1996
Ludmila Kubičíková, uklízečka na SPŠS pro výuku MG , 1992 - 1993
Vlasta Kubičíková, uklízečka , 1986 - 1987
Vanda Kubíčková, brigádnice v ŠJ, 1987,
Antonie Kubisková, administrativní pracovnice, 1980 - 1991
Vlasta Kumbárová, administraivní pracovnice ŠJ, 1987 - 2008
Helena Kumbárová, brigádnice, 1996
Libuše Kupčíková, administrativní pracovnice, 1977 – 1980
Šárka Kutějová, provozní pracovnice ŠJ, 2000 - 2000
Marie Labasjová , kuchařka , 1989
Dana Macíková, hospodářka, 2004 - dosud
Jana Macková, uklízečka , 1989 - 1991
Milena Machálková, referentka, 1979 - 1980
Ing. Gustav Majer, vrátný, 1992 – 1997
Anna Malá, kuchařka, 2000 - 2000
Helena Malinová, pracovnice v provozu ŠJ, 1981 – 1982
Renáta Maňáková, uklízečka, 2001 - dosud
Iva Martinková, administrativní pracovnice, 1996 - 1997
Marta Martinková, pracovnice v provozu ŠJ, 1982
Michal Matějů, školník, správce budov, 2009 - dosud
Ivana Matochová, uklízečka , 1986 - 1988
Radek Mazanec, praktikant, 1991 - 1992
Ivana Michálková - Šuláková, kuchařka , 1985 - 1988
Marie Michalská, uklízečka , 1995 - 1996
Anežka Michnová, prac. v obchodě na jídelně gymnázia , 1977 – 1981
Radmila Mikačová, vrátná, 2003 - 2003
Alice Mikušová, uklízečka, 2011 - dosud
Antonie Mikulajová, kuchařka, 1981 - 1983
Marie Mikušová, samostatná kuchařka , 1994 - *2008
Kateřina Mikušová, pomocná pracovnice ŠJ, 1991 - 1998
Alžběta Mikušová, kuchařka, 1975 - 1976
Anna Mišunová, kuchařka, 1975 - 1977
Hana Molková, účetní sam. referent , 1993 - 1996
Hana Molková, referent II, 1993 – 1996
Blažena Mrlinová, pomocná kuchařka, 2008 - 2008
Lenka Múráriková, praktikant, 1991 - 1992
Věra Myslivečková, kuchařka, vedoucí kuchařka , 1984 - 2016
Františka Navrátilová, uklízečka , 1988 - 1992
Dis. Jana Novosadová, administrativa, 2005 - dosud
Miroslava Olejníková, pracovnice v provozu ŠJ, 1989 - 2001
Miroslav Ondruš, topič, 1987 – 1989
Simona Ondřejová, vrátná, 2006 - *2008
Irena Oravcová, uklízečka, 2000 - 2001
Josef Orság, údržbář, 1990 – 1992
Ing. Andrea Orságová, 2017 - dosud
Zdeňka Orságová, uklízečka, 2000 – 2000
Karel Otradovský, školník, 2008 -
Jana Pagáčová, uklízečka , 1996 – 2008
Pavla Papšíková, uklízečka, 2001 - dosud
Alena Paulová, uklízečka , 1989 - 1990
Zdeňka Pavelková, uklízečka , 1988
Marie Pavlušová, pomocná pracovnice ŠJ, 1997 - dosud
Zdenka Pernická, vedoucí školní jídelny, 1985 - 1986
Věra Perutková, uklízečka , 1997 - 1998
Anastázie Petrová, uklízečka, 1986
Antonie Pitalová, uklízečka , 1932 - 1945
Rudolf Plachtovič, údržbář , 1990
Anna Pohořelská, pracovnice v provozu ŠJ, 1996 - 1997
Jiří Ptáček, vrátný pro jazyk.školu, 1993 - 1994
Anežka Ptáčková, uklízečka , 1975 - 1976
Zbyněk Rochowanski, praktikant, topič , 1992 - 1993
Marie Románková, kuchařka, 1989 - 1990
Vlasta Rožková, kuchařka , 1984
Zdeněk Rožnovják, údržbář, 2000 - 2001
Olga Řezníčková, pracovnice v provozu ŠJ, 1982 - 1986
Emílie Řezníková, uklízečka , 1998
Jarmila Sáblová, provozní pracovnice ŠJ, 2000 - 2001
Josef Sedláček, první školník gymnázia, 1932 – 1949
Bohumila Sedláková, pomocná pracovnice ŠJ, 1994 – 1995
Anna Seidlová, uklízečka, 1998 - *2008
Vojtěška Sekulová, brigádnice, 1993 - 1996
Pavla Smilková, pomocná pracovnice ŠJ, 1993 – 1994
Marie Smolíková, uklízečka, 2008 - 2008
Jana Sobková, provozní pracovnice ŠJ, 2001 - 2002
Jaroslava Sopková, pokladní, 1997 - 2002
Svatava Spurná, pracovnice v provozu ŠJ, 1981 – 1984
Věra Srněnská, pomocná kuchařka, 2003 - 2003
Rozálie Sucháčková, pracovnicev provozu ŠJ, 1984
Marie Sucháčková, samostatná kuchařka , 1992 – 1999
Filip Svorad, správce inf. a kom. technologií, 2005 – 2006
Oldřich Sýkora, správce inf. a kom. techlogií, 2014 - dosud
Ivana Šimková, pomocná kuchařka, 2006 - 2006
Jarmila Šimková, pomocná pracovnice ŠJ, 1985 – 1988, 1989 - 1995
Ludmila Šimková , samostatná kuchařka , 1987 - dosud
Michal Škrabánek, odbor.referent, 1991
Miroslav Škuta, vrátný pro jazyk. školu, 1990 - 1993
Jana Škutová, referentka, 1978 - 1992
Gustav Šmatláň, topič , 1987
Anna Špalková, uklízečka, 2001 - 2001
Libuše Šťasná, uklízečka , 1978 - 1987
Etela Štecová, uklízečka, 1977 – 1978
Anna Štefková, uklízečka, 2006 - 2007
Eva Šteflová, uklízečka , 1986 - 1989
Jana Štěpánová, kuchařka , 1977 - 1980
Anna Štíchová, vedoucí školní jídelny, 1975 – 1986
Marie Štroblíková, uklízečka, 2002 - 2002
Helena Šulimanová, uklízečka, 1996 - 2000
Magda Švagerová, uklízečka, 1985 - 1986
Květoslava Švestková, pracovnice v provozu ŠJ, 1984 - 1985
Marta Tichá, uklízečka , 1967 – 1974
Jaroslava Tomečková, uklízečka, 2002 - 2002
Marie Topolánková, hospodářská pracovnice , 1961 - 1963
Květa Topolánková, administrativní pracovnice, 1956 – 1961
Dagmar Trčková, kuchařka, 1998 - 1998
Marie Trlicová, pokladní, 2002 - 2004
Miroslav Trunkát, školník, 1990
Pavlina Ulčáková , uklízečka , 1991
Ivana Uličníková, hospodářská pracovnice, referentka , 1963 - 1975
Afrodita Vaculíková, pracovnice v provozu ŠJ, 1983
Ludmila Válcová, pracovnice v provozu ŠJ, 1989
Alena Valigurová, pracovnice provozu ŠJ, 1980 - 1981
Zdeňka Vašíčková , uklízečka , 1988
Hermína Vavriniaková, uklízečka , 1997
Bohumila Verbíková, uklízečka , 1951 - 1967, 1974 - 1977
Zita Vichtorová, pracovnice v provozu ŠJ, 1983 - 1984
Lukáš Vítek, správce inf. a kom. technologií, 2009 - 2014
Anežka Vojtková, uklízečka , 1945 - 1968
Marie Vráželová , uklízečka , 1997
Renata Výskalová, pomocná pracovnice v ŠJ, 2016 - dosud
Monika Walterová, kuchařka , 1991 - 1994
Marta Zacharová, pracovnice v provozu ŠJ, 1984 – 1988
Lenka Zapalačová, vrátná, 2004 - 2005
Vlasta Zbranková, vedoucí kuchařka , 1983 - 1986
Lenka Zavadilová, uklízečka, 1990 - dosud
Jana Zdařilová , uklízečka , 1996 - 1998
Bohuslav Zezulka, topič , 1986 - 1987
Jaroslava Zezulová, pracovnice v provozu ŠJ, 1995 - 1996
Růžena Zubíčková , uklízečka , 1962 – 1966
Marcela Zuzaňáková, mzdová účetní, 2002 - dosud
Marta Živná , uklízečka , 1983
Oldřich Žižka , údržbář , 1992 - *2008
Dáša Žižková , uklízečka , 1992 - 1994, 1995, 1997, 1998, 2000
Dana Žlebková , topička, uklízečka , 1980 – 1981