Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Úvodní slovo

Vloženo: 5.8.2016 | Zobrazeno: 20821x |

Škola, jak název napovídá, má tři základní součásti. V dnešní podobě vznikla v roce 2013 sloučením Masarykova gymnázia a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín. Důvodem sloučení byl pokles počtu žáků jak na gymnáziu (Zlínský kraj rozhodl o otevírání pouze jedné třídy osmiletého studia) tak zejména na zdravotnické škole, kde počet žáků a studentů klesl na polovinu. Výhodou je sousedství škol, sdílení společných prostor a rovněž propojení pedagogického sboru. Škola má více než 800 žáků a studentů, téměř 90 učitelů, o chod školy se stará 13 nepedagogických zaměstnanců a 9 kuchařek ve školní jídelně.

Masarykovo gymnázium patří k významným a kvalitním středním školám nejen Zlínského kraje. Během své existence si vybudovalo výbornou pověst vzdělávací instituce, která má svým studentům co nabídnout. Nabízíme studentům moderní prostředí, nadstandardní vybavení, erudované učitele a podmínky pro úspěšné studium.

Je možné studovat jak osmileté gymnázium pro žáky z pátých tříd, tak i čtyřleté gymnázium pro absolventy devátých tříd. Cílem obou je soustavná příprava studentů na studium na vysokých školách, kvalitu gymnázia potvrzuje i statistika počtu studentů přijatých na VŠ.

Dbáme na kvalitu vzdělávání, což na jednu stranu klade vysoké požadavky na naše studenty i na nás samotné, na druhou stranu se nám naše společné úsilí vrací v podobě bezproblémového přijetí našich absolventů na prestižní české vysoké školy - přírodovědného, technického i humanitního zaměření. Naši studenti se bez problémů domluví dvěma světovými jazyky, zvládají komunikaci, spolupráci a jsou připraveni zpracovávat náročné úkoly v dalším profesním i osobním životě.

V rámci podpory nadaných a mimořádně nadaných studentů spolupracujeme s organizací Mensa ČR, jsme také fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc, úzce spolupracujeme s dalšími VŠ.

 

Vsetínské gymnázium má vysokou přidanou hodnotu, protože jeho učitelé umí dobře pracovat s žáky vysoce nadanými i s žáky, kteří potřebují větší nasazení a trpělivost. O tom svědčí nejenom úspěšnost našich studentů u státních maturit a na vysokých školách, ale i další výsledky v soutěžích a testech ve srovnání s jinými školami.

Naši absolventi se k nám vždy rádi hlásí, vrací se k nám, šíří dobré jméno školy a budeme rádi, když k nim budou přibývat každoročně další. Uděláme pro ně vše, co je v našich silách.

 

Na střední zdravotnické škole je možné studovat čtyřletý maturitní obor Zdravotnický asistent, jehož absolventi zpravidla pokračují studiem na VOŠ zdravotnické nebo na vysokých školách. Po jeho absolvování je možné rovněž nastoupit do praxe – nemocnice, ambulance, sociální služby,

Již třetím rokem otevíráme tříletý učební obor Ošetřovatel se zaměřením na ošetřovatelské a pečovatelské práce v nemocnicích, sociálních službách a charitách.

Vyšší odborná škola nabízí obor Diplomovaná všeobecná sestra v denní i kombinované formě – absolventi získají vzdělání, které jim umožní práci v nemocnicích bez odborného lékařského dohledu. Získají titul DiS. – Diplomovaný specialista.

Výuka probíhá v odborných učebnách, které neustále modernizujeme a vybavujeme tak, aby se studenti setkávali s vybavením a postupy, které se používá v praxi. Praxe se uskutečňuje zejména ve vsetínské nemocnici, jedna skupina vždy působí ve valašskomeziříčské nemocnici. Studenti VOŠ mají možnost konat praxi i na jiných odborných pracovištích a nemocnicích.

Při výuce a oslovování uchazečů velice úzce spolupracujeme právě se Vsetínskou nemocnicí a.s.

Absolventi všech zdravotnických oborů jsou ihned po škole velmi žádáni a ihned zaměstnáni v nemocnicích, ambulancích a či zařízeních sociálních služeb.

 

 

Foto MGV-4