Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Vyhlášení voleb do školské rady

Vloženo: 15.10.2020 | Zobrazeno: 394x
V souladu s ustanovením § 167 a §168 školského zákona a dále dle Volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012 vyhlašuji tímto volby do Školské rady Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín.

Funkční období školské rady:

1. ledna 2021 – 31. prosince 2023

 

Počet členů volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty:

2

 

Počet členů školské rady volených pedagogickými pracovníky:

2

 

Volební komise:

Mgr. Vladislav Válek, Mgr. Bronislava Knápková, Mgr. Martina Hanáková

 

Termín pro podání návrhů:

16. listopadu 2020

 

Místo pro podání návrhů:

kancelář Masarykova gymnázia Vsetín, kancelář SZŠ a VOŠZ Vsetín

 

Návrh musí obsahovat:

jméno, příjmení, adresa, email a telefon kandidáta

písemný souhlas s kandidaturou

jméno, kontaktní údaje a podpis navrhovatele

 

Termín a způsob voleb zákonní zástupci a zletilí žáci:

18. listopadu – 22. listopadu 2020

elektronicky prostřednictvím rodičovského profilu u nezletilých žáků resp. žákovského profilu u zletilých žáků a studentů

 

Termín a způsob voleb pedagogičtí pracovníci:

18. listopadu 2020 – od 7.00 do 22.00 hodin

elektronicky prostřednictvím učitelského profilu v Bakalářích

 

Vyhlášení výsledků voleb:

25. listopadu 2020

 

 

Ve Vsetíně dne 15. října 2020

 

Mgr. Martin Metelka

ředitel školy

 

 

Vyhlášení voleb (Velikost: 538.95 kB)

Kandidatura - rodiče, zletilí žáci a studenti VOŠ (Velikost: 449 kB)

Kandidatura - pedagogočtí pracovníci (Velikost: 448.47 kB)

Volební řád (Velikost: 206.63 kB)

Citace ze školského zákona (Velikost: 464.34 kB)