Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY

Od pondělí 5. října přechází většina studentů školy na distanční formu vzdělávání. Aktuálně v trvání do pátku 16. října.

V souvislosti s přijatými epidemiologickými opatřeními bude od pondělí 5. října do pátku 16. října výuka studentů kvinty až oktávy (vyšší stupeň osmiletého gymnázia), všech studentů čtyřletého gymnázia, všech studentů střední zdravotnické školy a všech studentů vyšší odborné školy zdravotnické probíhat distančně. Obědy již byly všem dotčeným studentům hromadně odhlášeny.

Opatření se netýká praktického vyučování a praktické přípravy studentů zdravotnických oborů.

Studenti primy až kvarty (nižší stupeň osmiletého gymnázia) pokračují v běžné výuce, upravuje se pro ně pouze Hv a Tv - tyto hodiny budeme vyučovat náhradním způsobem: Hv (bez zpěvu), Tv (vycházky).

Výuka kroužků je zrušena, jejich zahájení bude záviset na vývoji epidemiologické situace.

Tato informace vychází z aktuálně známých skutečností a může se měnit podle nařízení hygienické stanice a MŠMT. Nové informace pro Vás budeme ihned zveřejňovat.

Martin Metelka

 

Úplný text mimořádného opatření KHS Zlínského kraje naleznete ZDE.

 

S pravidly průběhu distanční výuky jsou studenti seznámeni, věříme, že jsou na nastalou situaci připraveni a dobře ji zvládnou. Níže pro úplnost základní pravidla:

1) Dle novely školského zákona je distanční výuka povinná.

2)  Hlavními nástroji výuky na naší škole jsou aplikace MS Teams a Bakaláři.

3) Podklady pro hodnocení práce studentů v průběhu distanční výuky jsou jimi v této době zpracované a odevzdané úkoly, zadání, písemné práce, online testy, referáty, případně další výstupy jejich práce.

4) Vyučující mohou v rámci distanční výuky využívat videokonference. Tyto tvoří nepovinnou součást distanční výuky, účast v nich neslouží jako podklad pro hodnocení práce studenta.

5) Případné videokonference realizují vyučující v čase, který je jejich předmětu vyhrazen běžným  rozvrhem hodin. Zbývající rozvržení času a doby věnované studiu a plnění úkolů je v kompetenci studentů.