Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Hlavní strana
 
 
Mapa webu
A
A
A

Program Newton

Vloženo: 24.9.2020 | Zobrazeno: 166x
Student septimy Štěpán Husa se v tomto školním roce zapojil do programu Newton na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Tento program, který je poskytován zdarma, umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech (tj. předmětech) vyučovaných na PřF UP.

 

Student navštěvuje vybranou výuku na PřF společně s vysokoškolskými studenty a skládá zápočty a zkoušky s perspektivou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP může požádat o uznání kreditů za již úspěšně absolvovaný předmět v rámci programu Newton, a to do 2 let od jeho úspěšného absolvování (u předmětů zakončených zkouškou musí být současně splněna podmínka výsledku zkoušky A nebo B nebo C).

 

Štěpán si v zimním semestru z nabízených kurzů vybral:

Matematickou analýzu pod vedením doc. RNDr. Jitky Machalová, Ph.D. a  RNDr. Tomáše Fürsta, Ph.D. a Základy numerických metod vyučované Mgr. Janou Burkotovou, Ph.D. Tyto předměty, v jejichž rámci proběhne vždy přednáška a cvičení, bude navštěvovat každé pondělí.

 

Za PK matematiky
Renata Kamlerová