Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Hlavní strana
 
 
Mapa webu
A
A
A

Mezinárodní soutěž Lidice pro 21. století - mimořádný úspěch Věry Strbačkové

V červnu 2020 byl ukončen 15. ročník soutěže Lidice pro 21. století. Tuto mezinárodní akci pro mládež z celého světa vyhlašuje Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.

 

Letošního ročníku se účastnilo celkem 1888 soutěžících z České republiky, Polska, Německa, Rakouska, Slovenska (celkem 146 přihlášených škol).
Soutěžící museli zvládnout velmi náročný vědomostní test a zpracovat volný literární útvar.

 

Naši školu reprezentovala studentka Věra Strbačková z kvarty A. Hodnotící komise Věrčinu práci zařadila mezi 20 nejlepších prací v kategorii I. a posléze v rámci celkového hodnocení Věra získala vynikající 3. místo. Věrce k tomuto mimořádnému úspěchu blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Poděkování patří také Mg. Janu Helisovi, vyučujícímu kvarty A, za vedení a podporu Věrky.

Za PKD Dalibor Maruna