Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vloženo: 14.6.2020 | Zobrazeno: 13000x | Zatím neupraveno
Výsledky pro všechny obory ZVEŘEJNĚNY.

GYMNÁZIUM - ČTYŘLETÉ

Výsledková listina ZDE (Velikost: 598.37 kB).

Uchazeči jsou označeni evidenčním číslem přihlášky (součást pozvánky ke zkouškám nebo informačního dopisu). Výsledky nebudou sdělovány telefonicky.

Na základě zveřejněných výsledků potvrdí přijatí žáci svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je možné odevzdat nejpozději dne 23. 6. 2020.

Nepřijatým žákům bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí, které si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout dne 16. 6. 2020 do 15:30 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně rozeslána doporučeně poštou.

 

UPOZORNĚNÍ: Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nepřijatí uchazeči mohou místo toho podat žádost o vydání nového rozhodnutí (podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Poučení o možnosti podat žádost a o způsobu jejího podání obdrží nepřijatí uchazeči spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

 

PRAKTICKÁ SESTRA

Výsledková listina ZDE (Velikost: 554.58 kB).

Uchazeči jsou označeni evidenčním číslem přihlášky (součást pozvánky ke zkouškám nebo informačního dopisu). Výsledky nebudou sdělovány telefonicky.

Na základě zveřejněných výsledků potvrdí přijatí žáci svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je možné odevzdat nejpozději dne 23. 6. 2020.

Nepřijatým žákům bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí, které si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout dne 16. 6. 2020 do 15:30 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně rozeslána doporučeně poštou.

 

UPOZORNĚNÍ: Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nepřijatí uchazeči mohou místo toho podat žádost o vydání nového rozhodnutí (podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Poučení o možnosti podat žádost a o způsobu jejího podání obdrží nepřijatí uchazeči spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

 

GYMNÁZIUM - OSMILETÉ

Výsledková listina ZDE (Velikost: 561.05 kB).

Uchazeči jsou označeni evidenčním číslem přihlášky (součást pozvánky ke zkouškám nebo informačního dopisu). Výsledky nebudou sdělovány telefonicky.

Na základě zveřejněných výsledků potvrdí přijatí žáci svůj zájem o studium na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je možné odevzdat nejpozději dne 24. 6. 2020.

Nepřijatým žákům bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí, které si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout dne 17. 6. 2020 do 15:30 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně rozeslána doporučeně poštou.

 

UPOZORNĚNÍ: Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nepřijatí uchazeči mohou místo toho podat žádost o vydání nového rozhodnutí (podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Poučení o možnosti podat žádost a o způsobu jejího podání obdrží nepřijatí uchazeči spolu s rozhodnutím o nepřijetí.