Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Středoškolská odborná činnost

Vloženo: 6.5.2020 | Zobrazeno: 352x
V úterý 5. května 2020 se konalo krajské kolo soutěže SOČ.

Obvykle obhajoby studentských prací probíhají na gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Letošní pandemie znemožnila uspořádat nejen školní a okresní přehlídku, ale i tu krajskou; nicméně soutěž v podmínkách nouzového stavu proběhla online.

Soutěžící museli kromě vlastní práce odevzdat také prezentaci a videoprezentaci své práce, den před vlastní soutěží zodpovědět otázky porotců a v průběhu vlastní soutěže být porotcům k dispozici na online fóru.

 

Z naší školy obhajovali ve velké konkurenci své práce tito studenti:

 

Laura Doanová ze třídy 8.AV se se svou prací Sociální identita a její role ve volebním chování druhé generace Vietnamců v České republice, kterou předkládala v oboru 17 (Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) umístila na 3. místě.

 

Ondřej Martinák ze třídy 8.AV se se svou prací Střídavá péče očima dospívajících umístil v oboru 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) na 5. místě.

 

Blahopřejeme oběma studentům k pěknému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Jana Buzková