Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Příprava k maturitě a závěrečným zkouškám 2019/2020

Vloženo: 5.5.2020 | Zobrazeno: 1739x
Pravidla provozu školy - informace pro studenty posledního ročníku

Milé studentky a studenti posledního ročníku,

v týdnu od 11. května 2020 probíhají ve škole konzultace zaměřené na přípravu k maturitním a závěrečným zkouškám. Níže naleznete příslušné informace a pokyny.

V závěru textu jsou zároveň uvedeny aktuální informace k ukončení 2. pololetí školního roku a průběhu maturitních a závěrečných zkoušek.

Prosíme Vás o prostudování.

 

1) Konzultace - celkový přehled

V tuto chvíli předpokládáme trvání konzultací v délce 3 týdny (11. 5. až 29. 5.). V každém tomto týdnu proběhne jedna 60 minutová konzultace pro každý z vybraných maturitních předmětů, celkem tedy pro každého studenta 4 konzultace týdně. Tyto konzultace mají pevně stanovený rozvrh, který byl vytvořen tak, aby zohledňoval všechny pedagogické, technicko-provozní a hygienické nároky současné situace.

 

2) Konzultace - rozvrh

Rozvrh konzultací pro gymnázium naleznete ZDE (Velikost: 401.69 kB), rozvrh konzultací pro zdravotnickou školu naleznete ZDE (Velikost: 261.8 kB). Konzultace z ČjL probíhají ve dvou oddělených skupinách (dělení stejné jako pro Aj). Maximální počty studentů přítomných při konzultaci v jedné učebně odpovídají tedy počtu studentů ve skupině Aj případně počtu maturujících v daném semináři.

 

3) Konzultace - účast studentů

Účast studentů je dobrovolná. V dotazníkovém šetření, které probíhalo od 30. 4. do 4. 5., uvedlo 94 studentů z celkového počtu 158 dotázaných jako svou odpověď, že se budou pravidelně konzultací účastnit, 24 studentů avizuje částečnou či nepravidelnou účast, 4 studenti již nyní s určitostí vědí, že se konzultací nezúčastní. Do šetření se zapojilo zhruba 77% studentů posledního ročníku. Všem zúčastněným děkujeme.

 

4) Konzultace - pravidla a podmínky účasti

Dne 30. 4. 2020 vydalo MŠMT ČR metodický materiál týkající se ochrany zdraví a provozu středních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Úplný text dokumentu naleznete ZDE (Velikost: 1.14 MB). Na základě tohoto dokumentu jsme vytvořili soubor pravidel provozu určených studentům naší školy. Tato pravidla naleznete ZDE (Velikost: 266.34 kB). Prosíme Vás o jejich důsledné prostudování a striktní dodržování.

 

5) Konzultace - čestné prohlášení

Kromě dodržování stanovených pravidel (viz výše) je podmínkou možné přítomnosti studenta ve škole předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení je součástí metodického materiálu MŠMT a jeho znění naleznete ZDE (Velikost: 248.23 kB). Vyplněné a podepsané prohlášení odevzdají studenti při první konzultaci ve škole přítomnému vyučujícímu. Zletilí studenti podepisují toto prohlášení sami. Ve škole bude připraven dostatek výtisků tohoto prohlášení tak, aby jej zletilý student mohl případně vyplnit a podepsat na místě.

 

6) Konzultace - školní stravování

Ve dnech, kdy se účastní vypsaných konzultací, mají studenti posledního ročníku nárok na dotovanou stravu. Školní kuchyně a jídelna jsou v provozu, zájemci o oběd si jej ale musí vždy předem sami přihlásit na www.strava.cz. Pravidla provozu školní jídelny odpovídají požadavkům zveřejněným v materiálu MŠMT (viz výše).

 

7) Závěr 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy stanovil datum ukončení výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 s platností pro poslední ročník studia na 29. května 2020. Od 11. května 2020 probíhá v posledním ročníku studia online výuka a konzultace pouze se zaměřením na přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce.

 

8) Průběh maturitních a závěrečných zkoušek

Aktualizace č. 2 - 7. 5. 2020 (15.45):

Ministerstvo školství zveřejnilo v průběhu středy 6. května a čtvrtku 7. května následující informace:

- 1. června proběhnou didaktické testy společné části MZ 2020 - M, FJ, AJ

- 2. června proběhnou didaktické testy společné části MZ 2020 - ČJL,NJ, ŠJ, RJ

- 3. června proběhne Matematika + (dobrovolná zkouška, letos bude probíhat na naší škole)

 

Vyhláška č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 ZDE (Velikost: 235.03 kB)

 

Termín zahájení ústních zkoušek státní a profilové části MZ 2020 je podmíněn termínem zpřístupnění výsledků didaktických testů CERMATem (z výše zmíněné nové vyhlášky je to do 7 kalendářních dnů po dni konání DT).

Ústní maturity tedy začnou ve středu 10. června (pořadí maturitních tříd zůstane zachováno - nejprve 4.B, 8.AV a 4.ZA, pak 4.A a 4.C).

Ve věci průběhu maturitní a závěrečné zkoušky sledujte, prosím, důsledně zprávy paní A. Zgarbové (zdravotnická škola) a paní K. Haganové (gymnázium).

 

 

9) Seznam literatury k MZ

V rámci konzultací ČjL vyberou vyučující od studentů seznamy literatury k maturitní zkoušce. Studenti si pro tento účel připraví a odevzdají 2 vytištěné kopie svého seznamu. Školní tiskárny jsou k dispozici. Studenti, kteří se konzultací neúčastní, zajistí doručení vytištěných seznamů do školy jiným jimi zvoleným způsobem.

 

Martin Metelka, 5. května 2020