Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

ONLINE VÝUKA - otázky a odpovědi

Vloženo: 7.4.2020 | Zobrazeno: 1526x
- často kladené dotazy, nejasnosti a případné problémy -

Kolik času mají věnovat studenti škole týdně?

Pro určení očekáváné časové náročnosti studia v době online výuky vycházíme z běžného týdenního rozvrhu třídy. Naším cílem je zadávat a organizovat práci studentů tak, aby jednotlivým předmětům věnovali zhruba stejné množství času, jako je pro tyto vyhrazeno v běžném týdenním rozvrhu třídy.

Dvě hodiny biologie týdně v rozvrhu tedy nyní znamenají, že by čas věnovaný biologii měl být asi 90 minut týdně (včetně případné videokonference).

Předpokládaný celkový čas, který studenti týdně škole věnují, díky tomu zohledňuje také věk a ročník studia (v primě cca 18-19 hodin týdně; ve 3. ročníku gymnázia cca 23-24 hodin týdně).

Skutečná doba, kterou jednotliví studenti věnují plnění svých úkolů, je ale nakonec stejně jako v době běžné výuky velmi různá. Každý pracuje svým tempem, uváděné hodnoty jsou pouze orientační.

 

 

Nejde sjednotit komunikační kanály? (Někdo zadává na email, někdo na Bakaláře, někdo v MS Teams a někdo během videokonference.)

Sjednocení informačních kanálů neplánujeme - zkusit si a naučit se orientovat v různých zdrojích je součástí výuky a důležitou dovedností do budoucna.

Společná a hlavní komunikační platforma (pro studenty, učitele, rodiče i vedení školy) přesto existuje. Jsou to Bakaláři, kam mají vyučující za úkol zapisovat tak, aby bylo z každé zapsané hodiny jasné, co v tuto chvíli probíhá, co je zadáno, co se má doma dít, s čím pracovat, do kdy a v jakém rozsahu odevzdat.

Pro případnou kontrolu rodičů stačí otevřít oddíl Domácí úkoly. Všechno, co je studentům zadáno učiteli k vypracování, sem musí vyučující zapsat. (Zde máme rezervy. Ujasnili jsme si to a vytyčili jako prioritu pro další období.)

 

 

Kolik videokonferencí denně by měl student zvládnout?

Videokonference jsou dobrovolné. Netvoří základ výuky, jsou jejím možným doplňkem a neúčast ve videokonferenci není rozhodně totéž jako neúčast ve výuce.

Z videokonference také musí být pořízen záznam, aby si jej student mohl prohlédnout, až bude mít čas.1) Účast studentů ve videokonferencích se nezaznamenává, ani nehodnotí. Rozhodnutí, do kolika videokonferencí se zapojí, je výhradně na nich.

 

1) Dne 20. 4. 2020 byla povinnost o pořizování záznamů na základě připomínek ze strany vyučujících a studentů zrušena. Rozhodnutí o pořízení záznamu z videokonference je dále v kompetenci daného vyučujícího s podmínkou souhlasu zúčastněných studentů.

 

 

Jaké je maximum videokonferencí za předmět týdně?

Vyučujícím bylo doporučeno, aby počet videokonferencí týdně nepřekračoval polovinu počtu hodin jejich předmětu v běžném rozvrhu třídy. Dvě hodiny dějepisu týdně v rozvrhu by tedy měly znamenat jednu videokonferenci týdně.

Videokonference jsou přitom pouze jednou z možností, jak vést online výuku a nejsou ani typickým příkladem toho, jak tato probíhá. Pokud v určitém předmětu neprobíhají žádné videokonference, je to v pořádku. Naším cílem spíše je, aby jich nebylo příliš, naopak minimální počet stanoven není.

 

 

Jak je to s hodnocením studentů?

Hodnocení, které studenti získávají v průběhu online výuky, má mít především podobu tzv. formativního hodnocení, což je označení používané pro hodnocení realizované v průběhu výuky (učení). Jeho cílem je poskytnutí zpětné vazby, kterou mohou studenti využít ke zlepšení svého učení a učitelé ke zlepšení své výuky.

Hodnocení práce může být vyjádřeno také známkou. Známky plní ale především roli motivační. Známky získané během online výuky mohou vést k celkově lepší závěrečné známce studenta v daném předmětu, nikdy nemohou vést k jejímu zhoršení.

Zásady pro hodnocení jsou součástí školního řádu (kap. 10.9., odst. 8 a 9). Vzhledem k aktuální situaci zrušil ředitel školy bez náhrady platnost odst. 8e a 9. V odstavcích 8a, 8b, 8c a 8d s minimální počet hodnocení snižuje na polovinu.

 

 

Jak bude vypadat návrat do školy?

Pracujeme s různými variantami (návrat do školy v půlce května, návrat do školy jen na pár dní před koncem školního roku, uzavření školního roku bez přítomnosti studentů aj.).

Ve všech případech je hlavním cílem plynulost přechodu studentů z domova do školy a následně ze školy na prázdniny. Od začátku je cílem naší online výuky pracovat spolu se studenty tak, abychom byli schopni po návratu do školy pokračovat bez výraznějších ztrát dále v práci. Rozhodně nedojde k překotnému dopisování písemek, doplňování nesplněných úkolů a dohánění neprobraného učiva.

Počítáme i s variantou, že letos už školu neotevřeme a jsme připraveni oprostit se co nejvíce od zažitých stereotypů (docházka, zkoušení, písemky apod.).

 

 

Jak je to v tuto chvíli s maturitami a přijímacími zkouškami?

Této důležité problematice se samozřejmě intenzivně věnujeme. Všechny aktuální informace průběžně zveřejňujeme v samostatné sekci našich webových stránek. Odkaz naleznete ZDE.

 

 

Můžu si zajít do školy pro věci?

Ano, je to možné vždy v pracovní dny v pondělí, ve středu a v pátek v době od 9:00 do 11:00. (Platí pouze pro studenty a jejich vlastní věci:-))

 

 

VOŠ – uznávání praxí, průběh a závěr studia

Uznávání praxí, průběh a závěr studia aktuálně upravuje § 3 Vyhlášky 233/2020 Sb. ze dne 6. května 2020 o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 – ZDE (Velikost: 215.95 kB)

 

 

 

 


Své další dotazy, připomínky a podněty nám, prosím, kdykoliv zasílejte

na emailovou adresu reditel@mgvsetin.cz.

 

Tuto rubriku jsme připraveni v pravidelných intervalech dále rozšiřovat a doplňovat

o informace, které blíže vysvětlí naše cíle a zvolený přístup

a snad Vám případně i pomohou ve stávající situaci.


Děkujeme.

Za MG, SZŠ A VOŠZ VSETÍN

Martin Metelka