Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Vloženo: 29.3.2020 | Zobrazeno: 2029x
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělání ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, milé studentky a studenti,

 

v souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, připravilo Ministerstvo školství, mládeže zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.

Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Úplní znění zákona naleznete ZDE.

Metodiku MŠMT k novému zákonu naleznete ZDE.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, bez změny zůstávají kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky naleznete ZDE.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Ze společné části maturity je pro letošní rok vypuštěna písemná práce (PP) z českého a cizího jazyka.  U maturit je také klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. V případě, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky naleznete ZDE.

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečné zkoušky u učebních oborů podle NOVÉHO zákona proběhnou podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Přehledné schéma průběhu závěrečné zkoušky naleznete ZDE.

 

Účinnost tohoto zákona je časově omezena pouze na tento školní rok 2019/2020.

 

Martin Metelka

29. 3. 2020