Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Přerušení výuky - informace pro rodiče a studenty 11. 3. 2020

Vloženo: 11.3.2020 | Zobrazeno: 1310x
Základní pokyny pro období nepřítomnosti studentů ve škole

Vážení rodiče,

v průběhu dnešního dne jsme pro studenty školy zpracovali přehled základních studijních pokynů pro období jejich nepřítomnosti ve škole.

Soubor je ve formátu XLS a obsahuje řadu listů. Listy jsou označeny zkratkou konkrétní třídy, zastoupeny jsou všechny třídy gymnázia a zdravotnické školy (s výjimkou kombinované formy studia VOŠZ). Na každém listu je tabulka s výčtem předmětů vyučovaných v dané třídě a jednotliví vyučující doplnili ke každému předmětu příslušné informace pro své studenty. Soubor neobsahuje volitelné předměty a semináře (mezitřídní skupiny), tyto řeší vyučující se studenty přímo emailem (týká se především maturitních seminářů, jinak dle uvážení vyučujícího).

Odkaz vedoucí k tabulce je k dispozici v aplikaci Bakaláři (sekce Aktuality a/nebo Nástěnka školy).

Z hlediska rozsahu práce bylo naším dnešním cílem pokrýt období do konce příštího týdne. Soubor v tomto smyslu reprezentuje společný výchozí bod, od kterého budou vyučující spolu se studenty postupovat dále. Řada vyučujících tak již zároveň obeslala, obesílá či v nejbližší době obešle své studenty dalšími doplňujícími informacemi, materiály a pokyny prostřednictvím emailu.

Naším cílem je také, aby plnění studijních úkolů vyžadovalo ze strany studentů pouze to nejzákladnější technické vybavení (chytrý telefon, NTB či počítač; připojení k internetu; Outlook; MS Office; Bakaláři). Další je samozřejmě možné, ale pouze po předchozí konzultaci a schválení všech dotčených (studentů a vyučujícího).

Od této chvíle dále bude komunikace a přenos informací studijního rázu probíhat většinově po ose student-učitel. Zveřejňování prostřednictvím internetových stránek školy nebo hromadnými oznámeními v aplikaci Bakaláři ponechávám dále pro záležitosti všeobecného významu.

V případě jakýchkoliv nejasností, problémů i jakékoliv jiné aktuální potřeby se neváhejte na jednotlivé učitele obracet – po celou dobu nepřítomnosti studentů ve škole jsou stále připraveni se jim věnovat a zůstávají v pracovním režimu.

S pozdravem

Martin Metelka