Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Hlavní strana
 
 
Mapa webu
A
A
A

Výsledky školního kola Matematické olympiády kategorie B a C

Na konci ledna se uskutečnilo školní kolo Matematické olympiády v kategorii B a C. Nejlepší výsledky podali a do krajského kola postupují David Halmazňa z kvinty a Štěpán Husa ze sexty.

Ve školním kole na studenty prvních a druhých ročníků čekaly tři nelehké matematické úlohy. Cílem bylo úlohy nejen vyřešit, ale své řešení i dostatečně zdůvodnit.

 

Úspěšnými řešiteli se stali a do krajského kola postupují tito studenti:

V kategorii C (1. ročníky SŠ) - David Halmazňa, 5.AV (ze třídy Mgr. Kinclové)

V kategorii B (2. ročníky SŠ) - Štěpán Husa, 6.AV (ze třídy Mgr. Rychlíkové)

 

Hezké výkony, přestože nebyly korunované postupem do krajského kola, podali také Magdaléna Chromčáková (5.AV), Martin Dvořák (1.C), Petr Procházka (2.A) a Jiří Strnad (2.A).

Za PK matematiky

Mgr. Martina Hanáková