Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení

Vloženo: 23.1.2020 | Zobrazeno: 1250x
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2020/2021.

 

Podle § 60 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021, stanovuji jednotná kritéria pro všechny uchazeče v jednotlivých oborech a současně předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání takto:

 

Kód

Obor vzdělání

Poznámka

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

Gymnázium

čtyřleté denní studium

90 žáků

79-41-K/81

Gymnázium

osmileté denní studium

28 žáků

53-41-M/03

Praktická sestra (dříve zdravotnický asistent)

čtyřleté denní studium

60 žáků

53-41-H/01

Ošetřovatel

tříletý učební obor

25 žáků (bez přijímacích zkoušek)

 

Termíny přijímacích zkoušek

  1. termín 2. termín
Osmileté gymnázium  16. dubna  17. dubna
Čtyřleté gymnázium  14. dubna  15. dubna
Praktická sestra  14. dubna  15. dubna
Ošetřovatel  bez přijímacích zkoušek

 

Náhradní termíny: 13. a 14. května 2020

 

Dokumenty:

Vyhlášení přijímacího řízení 2020 (Velikost: 458.21 kB) (Velikost: 458.21 kB)

Kritéria PŘ Osmileté gymnázium (Velikost: 470.77 kB) (Velikost: 470.77 kB)

Kritéria PŘ Čtyřleté gymnázium (Velikost: 485.3 kB) (Velikost: 485.3 kB)

Kritéria PŘ Praktická sestra (Velikost: 480.81 kB) (Velikost: 480.81 kB)

Kritéria PŘ Ošetřovatel (Velikost: 458.93 kB) (Velikost: 458.07 kB)

 

Přihlášky

Přihlášky ve formátu .xls (excel). Nutno vyplnit obě strany (listy) vytisknout je pokud možno oboustranně. Přihlášky jsou připraveny pro uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušku na naší škole v prvním termínu. Pro druhý termín je nutno čelní list upravit.

 

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  (potvrzení lékaře na přihlášce):

- gymnázium - NE

- praktická sestra a ošetřovatel - ANO

 

Přihláška 2020 - osmileté gymnázium (Velikost: 231.12 kB) (Velikost: 231.12 kB)

Přihláška 2020 - čtyřleté gymnázium (Velikost: 231.23 kB) (Velikost: 231.23 kB)

Přihláška 2020 - praktická sestra (Velikost: 230.82 kB) (Velikost: 230.82 kB)

Přihláška 2020 - ošetřovatel (Velikost: 245.44 kB) (Velikost: 245.44 kB)

 

Přihlášky se doručují do 2. března 2020 řediteli školy.

 

Mgr. Martin Metelka
ředitel školy