Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Projekt UHO: výměnná odborná stáž studentů SZŠ Trenčín ve Vsetínské nemocnici a.s.

Vloženo: 18.6.2019 | Zobrazeno: 1771x
Jednou z aktivit projektu Úcta, hrdosť, odbornosť, který realizujeme společně se SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně, jsou výměnné pobyty studentů a pedagogů jednotlivých škol. V termínu 12. 6. – 14. 6. 2019 se uskutečnil jeden z výměnných pobytů – odborná stáž. Ta probíhala ve Vsetínské nemocnici a.s. Do Vsetína zavítalo 10 studentů oboru Zdravotnický asistent a 2 odborné vyučující.

Odborná praxe byla realizována na vybraných odděleních nemocnice – interním, neurologickém, chirurgickém a ortopedickém oddělení.

Na jednotlivých ošetřovacích jednotkách studenti z Trenčína  pracovali společně s žáky 3.ZA. Žáci měli možnost vzájemně si vyměňovat zkušenosti a poznatky, které získali během studia a praktické výuky. Pro pedagogický doprovod byl připraven speciální program v podobě exkurzí na vybraná pracoviště a besed s odborníky Vsetínské nemocnice.

Odborná praxe byla pozitivně hodnocena jak ze strany stážujících studentů, tak ze strany zdravotníků.

Vzájemná spolupráce studentů tímto nekončí. Od 16. 6. do 21. 6. 2019 navštíví Trenčín a Fakultní nemocnici v Trenčíně naši studenti.

 

Velké poděkování patří vedení Vsetínské nemocnice a.s. za umožnění odborné stáže, za zajištění podmínek, za kterých stáž bezproblémově proběhla. Díky patří taktéž vrchním a staničním sestrám, které se studentům věnovaly přímo na nemocničních odděleních.

 

Projekt je spolufinancován z dotace EU z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

 

Mgr. Martina Píšková