Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Úcta, hrdost, odbornost


Název projektu:

„Úcta, hrdosť, odbornosť“

Projekt je spolufinancovaný z dotace Evropské unie z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

 

Doba trvání projektu:

23 měsíců

Začátek:        1.9.2018

Ukončení:     31.7.2020

 

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraničního systému inovačního odborného vzdělávání na MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně.

Specifickým cílem je podpora žáků zdravotnických oborů ve Zlínském a Trenčínském kraji. Zvýšení připravenosti žáků pro trh práce za účelem rozvoje zaměstnanosti

a konkurenceschopnosti absolventů v příhraničních regionech.

Prioritou bude zavedení inovačních prvků a metod v systému odborného vzdělávání. Důležitou součástí projektu budou vzájemné výměnné stáže žáků a pedagogů. Kromě odborné náplně projektu bude cílem obnova a navázání kulturních, vzdělávacích

a společenských aktivit.

 

Cílová skupina:

Žáci a studenti obou partnerských škol.

Vyučující zdravotnických předmětů obou partnerských škol.

 

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:    131 075,94 €

Vedoucí partner

SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně:   66 122, 54 €

Přeshraniční partner

MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín:  64 953,40 €  

 

E-learning:

Pro vstup do e-learningového systému využijte následující odkaz: moodle.mgvsetin.cz

 

Výzvy:

  • Průzkum trhu - ubytování (Velikost: 634.49 kB) (3.12.2019).
  • Výzva na předložení cenové nabídky ke zjištění předpokládané hodnoty zakázky  "Zdravotnické pomůcky (Velikost: 427.22 kB)"
  • Výzva na získání cenové nabídky předpokládané hodnoty zakázky "Ubytování (Velikost: 363.2 kB)" (30.5.2019)
  • Výzva na předložení cenové nabídky na zjištění předpokládané hodnoty zakázky "Ubytování a strava (Velikost: 392.22 kB)" (27.5.2019)

 

Vloženo: 9.11.2018 | Zobrazeno: 1179x
Mezinárodní projekt Úcta, hrdost, odbornost.

Vloženo: 24.9.2018 | Zobrazeno: 956x
Třída 3.ZA oboru Zdravotnický asistent začala letošní školní rok netradičně. První školní týden absolvovala vodácký kurz a ten druhý prožila v Trenčíně. Jak se jim to podařilo?

Celkem: 12 článků