Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Úcta, hrdost, odbornost


Název projektu:

„Úcta, hrdost, odbornost“

Projekt je spolufinancovaný z dotace Evropské unie z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

 

Doba trvání projektu:

23 měsíců

Začátek:        1.9.2018

Ukončení:     31.7.2020

 

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraničního systému inovačního odborného vzdělávání na MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně.

Specifickým cílem je podpora žáků zdravotnických oborů ve Zlínském a Trenčínském kraji. Zvýšení připravenosti žáků pro trh práce za účelem rozvoje zaměstnanosti

a konkurenceschopnosti absolventů v příhraničních regionech.

Prioritou bude zavedení inovačních prvků a metod v systému odborného vzdělávání. Důležitou součástí projektu budou vzájemné výměnné stáže žáků a pedagogů. Kromě odborné náplně projektu bude cílem obnova a navázání kulturních, vzdělávacích

a společenských aktivit.

 

Cílová skupina:

Žáci a studenti obou partnerských škol.

Vyučující zdravotnických předmětů obou partnerských škol.

 

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:    131 075,94 €

Vedoucí partner

SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně:   66 122, 54 €

Přeshraniční partner

MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín:  64 953,40 €  

 

Výzvy:

  • Výzva na předložení cenové nabídky ke zjištění předpokládané hodnoty zakázky  "Zdravotnické pomůcky (Velikost: 427.22 kB)"
  • Výzva na získání cenové nabídky předpokládané hodnoty zakázky "Ubytování (Velikost: 363.2 kB)" (30.5.2019)
  • Výzva na předložení cenové nabídky na zjištění předpokládané hodnoty zakázky "Ubytování a strava (Velikost: 392.22 kB)" (27.5.2019)

 

Vloženo: 9.10.2019 | Zobrazeno: 281x
Ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019 absolvovala třída 3.ZA oboru Zdravotnický asistent výměnný pobyt ve Velkých Karlovicích v rámci projektu s názvem Úcta, hrdosť, odbornosť, který naše škola realizuje ve spolupráci se SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně.

Vloženo: 16.9.2019 | Zobrazeno: 336x
A jak odbornou stáž vidí studentky?

Vloženo: 26.6.2019 | Zobrazeno: 1332x
V týdnu od 16. 6. do 21. 6. 2019 zavítalo deset studentek třídy 3.ZA oboru Zdravotnický asistent a dvě odborné vyučující do Fakultní nemocnice Trenčín. Zúčastnily se výměnné odborné stáže, která byla realizována v rámci projektu „Úcta, hrdosť, odbornosť“. Celotýdenní program pro ně připravila naše partnerská škola SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně.

Vloženo: 20.6.2019 | Zobrazeno: 257x
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje, dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek (dále též "zákon") se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona.

Vloženo: 18.6.2019 | Zobrazeno: 703x
Jednou z aktivit projektu Úcta, hrdosť, odbornosť, který realizujeme společně se SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně, jsou výměnné pobyty studentů a pedagogů jednotlivých škol. V termínu 12. 6. – 14. 6. 2019 se uskutečnil jeden z výměnných pobytů – odborná stáž. Ta probíhala ve Vsetínské nemocnici a.s. Do Vsetína zavítalo 10 studentů oboru Zdravotnický asistent a 2 odborné vyučující.

Vloženo: 10.5.2019 | Zobrazeno: 705x
V úterý 7. 5. 2019 se aule zdravotnické školy uskutečnil Festival ošetřovatelských kazuistik s mezinárodní účastí.

Vloženo: 25.1.2019 | Zobrazeno: 695x
Jak vzpomínají studenti na návštěvu Trenčína?

Vloženo: 9.11.2018 | Zobrazeno: 728x
Mezinárodní projekt Úcta, hrdost, odbornost.

Vloženo: 24.9.2018 | Zobrazeno: 669x
Třída 3.ZA oboru Zdravotnický asistent začala letošní školní rok netradičně. První školní týden absolvovala vodácký kurz a ten druhý prožila v Trenčíně. Jak se jim to podařilo?

Celkem: 9 článků