Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Úcta, hrdost, odbornost


Název projektu:

„Úcta, hrdost, odbornost“

Projekt je spolufinancovaný z dotace Evropské unie z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

 

Doba trvání projektu:

23 měsíců

Začátek:        1.9.2018

Ukončení:     31.7.2020

 

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraničního systému inovačního odborného vzdělávání na MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně.

Specifickým cílem je podpora žáků zdravotnických oborů ve Zlínském a Trenčínském kraji. Zvýšení připravenosti žáků pro trh práce za účelem rozvoje zaměstnanosti

a konkurenceschopnosti absolventů v příhraničních regionech.

Prioritou bude zavedení inovačních prvků a metod v systému odborného vzdělávání. Důležitou součástí projektu budou vzájemné výměnné stáže žáků a pedagogů. Kromě odborné náplně projektu bude cílem obnova a navázání kulturních, vzdělávacích

a společenských aktivit.

 

Cílová skupina:

Žáci a studenti obou partnerských škol.

Vyučující zdravotnických předmětů obou partnerských škol.

 

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:    131 075,94 €

Vedoucí partner

SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíně:   66 122, 54 €

Přeshraniční partner

MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín:  64 953,40 €  

 

 

Vloženo: 25.1.2019 | Zobrazeno: 410x
Jak vzpomínají studenti na návštěvu Trenčína?

Vloženo: 9.11.2018 | Zobrazeno: 472x
Mezinárodní projekt Úcta, hrdost, odbornost.

Vloženo: 24.9.2018 | Zobrazeno: 422x
Třída 3.ZA oboru Zdravotnický asistent začala letošní školní rok netradičně. První školní týden absolvovala vodácký kurz a ten druhý prožila v Trenčíně. Jak se jim to podařilo?

Celkem: 3 články