Mensa ČR

PARTNEŘI
Kotva
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení 2017

Vloženo: 12.8.2016 | Zobrazeno: 1056x |

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení a stanovení počtu přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2017/2018

Podle § 60 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017, stanovuji jednotná kritéria pro všechny uchazeče v jednotlivých oborech  a  současně předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání takto:

Kód

Obor vzdělání

Poznámka

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

Gymnázium

čtyřleté denní studium

90 žáků

79-41-K/81

Gymnázium

osmileté denní studium

28 žáků

53-41-M/01

Zdravotnický asistent

čtyřleté denní studium

30 žáků

53-41-H/01

Ošetřovatel

tříletý učební obor

25 žáků (bez přijímacích zkoušek)

 

Termíny přijímacích zkoušek

  1. termín 2. termín
Osmileté gymnázium  13. dubna  17. dubna
Čtyřleté gymnázium  12. dubna  16. dubna
Zdravotnický asistent   12. dubna  16. dubna
Ošetřovatel  -----  -----

 Náhradní termíny: 11. a 12. května 2018

 

Dokumenty:

Vyhlášení přijímacího řízení 2017 (Velikost: 477.24 kB)

Kritéria PŘ Osmileté gymnázium (Velikost: 491.61 kB)

Kritéria PŘ Čtyřleté gymnázium (Velikost: 507.02 kB)

Kritéria PŘ Zdravotnický asistent (Velikost: 502.79 kB)

Kritéria PŘ Ošetřovatel (Velikost: 477.63 kB)

 

 

Přihlášky

Přihlášky ve formátu .xls (excel). Nutno vyplnit obě strany (listy) vytisknout je pokud možno oboustranně. Přihlášky jsou připraveny pro uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušku na naší škole v prvním termínu. Pro druhý termín je nutno čelní list upravit.

 

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  (potvrzení lékaře na přihlášce):

 - gymnázium NE

- zdravotnický asistent a ošetřovatel - ANO

 

Přihláška 2017 - osmileté gymnázium (Velikost: 88.06 kB) (Velikost: 88.06 kB)

Přihláška 2017 - čtyřleté gymnázium (Velikost: 88.06 kB) (Velikost: 88.06 kB)

Přihláška 2017 - zdravotnický asistent (Velikost: 88.06 kB) (Velikost: 88.06 kB)

Přihláška 2017 - ošetřovatel (Velikost: 88.06 kB) (Velikost: 88.06 kB

 

Přihlášky se doručují do 1. března 2017 řediteli střední školy

  

Aktuální informace - vyhlášení kol přijmacího řízení a výsledky - jsou zveřejňovány na úvodní stránce webu, v Hlavních novinkách.

 

Přípravné kurzy

Informace k přijímacím zkouškám (Velikost: 824.63 kB)

Informace pro ZŠ (Velikost: 743.57 kB)

Vyháška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení (Velikost: 196.26 kB)